Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos tikybos dėstymo mokyklose 25-erių metų jubiliejaus minėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-05-22)

Paskelbta: 2015-05-25

Gegužės 22 d. M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Kauno arkivyskupijos tikybos dėstymo mokyklose 25 metų jubiliejaus minėjimas.

Padėkoti Viešpačiui už nueitą kelią, pasidalinti prisiminimais, pasidžiaugti gražiais darbo vaisiais, susirinkę tikybos mokytojai, savo šventę pradėjo šv. Mišiomis bazilikoje, kurias aukojo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.


Šv. Mišių liturgijoje dalyvavę mokytojai skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, melsdami Dievo malonių visiems, tą dieną dalyvavusiems ir negalėjusiems atvykti tikybos mokytojams bei katechetams ir tiems, kurie jau iškeliavo į amžinybę. Šv. Mišių metų giedojo Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos jaunimas.

Savo homilijoje monsinjoras pasveikino mokytojus sakydamas: „Mieli mokytojai, šios dienos Jono Evangelijos pasakojimas (Jn 21, 15–19), labai gražiai susišaukia su jūsų 25-erių metų tikybos dėstymo minėjimu. Taip, kaip Jėzus klausia savo mokinio Petro, ar jis tikrai myli Jėzų, taip ir mokytojas kiekvieną dieną gauna Jėzaus užklausimą, ar tikrai jis yra pasiryžęs šiandien liudyti Jėzų ir skelbti Dievo žodį. Dievo Meilės įsakymas kviečia mus įsipareigoti, kiekvieną dieną su visa atsakomybe skelbti ne tik žinias, bet ir savimi liudyti savo gyvenimą ir darbus.

Daugeliui iš jūsų buvo tikrai nelengva pradžia, kuomet tik paskelbus nepriklausomybę į mokyklas buvo žengti pirmieji žingsniai. Nelengva užduotis, nes tam kam daugiau duota, iš to daugiau ir pareikalauta. Kiekviena klaida papiktina žmones, o ypač tuos, kurie šaltesnio tikėjimo. Tiek tėvai, tiek mokiniai - visi iš mūsų tikisi daugiau ir tai yra didelė atsakomybė. Kiekvienam iš mūsų, ar tai būtų šeimos tėvas, ar mokytojas, ar kunigas, yra duota užduotis, kaip ir mokiniui Petrui, kuomet Viešpats taria – ganyk mano aveles.

Mes turime būti dėkingi Viešpačiui už tą pasitikėjimą ir tuomet viską imame vertinti kitaip. Esame tvirtesni savo pozicijose, nors gyvenimas negaili išbandymų. Gražu, kaip mokyklų vadovai džiaugiasi tikybos mokytojų gražiai atliekama misija. Linkiu būti tinkamais pavyzdžiais savo bendruomenėse, savo gyvenime. Būkite kantrūs visuose išmėginimuose, kuriuos sutinkate savo gyvenimo kely. Dievas visada mums ištiesia savo pagalbos ranką. Dėkokime už visus mokytojus ir už tuos, kurie jau yra iškeliavę į amžinybę. Ačiū visiems už pašaukimą, už tą darbą kurį atliekate ir prašom, kad Viešpats palaimintų visus ir teiktų išminties nešant tikėjimo žinias ir liudijimą šiuolaikiniam pasauliui“,- linkėjo dekanas.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko prisiminimų popietė. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė Inga Rakauskienė pasveikino mokytojus su švente ir pakvietė mons. Vytautą Grigaravičių tarti sveikinimo žodį. Dekanas palinkėjo mokytojams stiprybės, gražaus pasidalinimo metų patirtimi ir prisiminimais.

Mokytojus pasveikino ir Šv. Rašto mintis citavo Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė. Mokytojams buvo parodyta filmuoto spektaklio ištrauka iš Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių spektaklio, skirto gimnazijos jubiliejui, apie „Saulės“ rūmuose veikusią mergaičių gimnaziją ir jų mokytojas seseris Kazimierietes.

Muzikinį sveikinimą atliko Kristaus Prisikėlimo parapijos vyr. tikybos mokytojos Virginijos Juodpusienės moksleiviai iš Kauno apskrities P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, kurie sudainavo mokytojams lietuvių liaudies dainas ir patys grojo muzikiniais instrumentais.

Mokytojai ekrane išvydo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro vyresnių klasių moksleivių muzikinį sveikinimą (vyr. tikybos mokytoja Miglė Račaitė), kuris buvo atliekamas gestų kalba.

Vėliau vyko kitų parapijų mokytojų pasidalinimas patirtimi apžvelgiant nelengvą 25 metų tikybos dėstymą mokyklose. Savo prisiminimais dalinosi Šv. Kryžiaus, Gerojo Ganytojo, Jonavos dekanato ir kitų parapijų tikybos mokytojai.

Šio laikotarpio apžvalgą galima buvo pamatyti mokytojų sukauptoje archyvinėje medžiagoje, kuri buvo pristatyta  stenduose ir albumuose.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021