Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pastoracinės tarybos posėdyje – padėkos ir …tortas (2015-05-27)

Paskelbta: 2015-05-28

Gegužės 27 d., po vakarinių šv. Mišių, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietė parapijos Pastoracinės tarybos narius paskutiniam prieš vasaros atostogas posėdžiui į neįprastą vietą – prie didžiuliu tortu pasipuošusio valgomojo stalo. 


Kaip įprasta, po maldos monsinjoras padėkojo visiems nariams už jubiliejiniais metais nuveiktus gražius darbus. Pristatęs naująjį vikarą Julių Grigonį, klebonas trumpai aptarė, kas bus atlikta per vasarą, bei norėjo pasitarti, kada šventinti numatomą per birželio mėn. įtaisyti įsigytą varpą, kuris vakarais kvies žaliakalniečius į šv. Mišias. 


Pastoracinės tarybos sekretorė Nijolė Kulešienė taip pat visų vardu padėkojo klebonui už nuoširdų rūpestį Bažnyčia ir jos žmonėmis, linkėdama sveikatos, stiprybės ir gausių Dievo malonių bei palaimos naujų darbų užmojams.

Įteikęs prisiminimui visiems po suvenyrą, klebonas pakvietė vaišintis braškėmis kvepiančiu vasariniu tortu ir žiūrint į ekraną prisiminti įamžintus svarbiausius mūsų šventovės įvykius bei dalytis įspūdžiais.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021