Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio kelionė į Anykščius (2015-06-10)

Paskelbta: 2015-06-22

Birželio 10-osios ankstyvą rytą daugiau kaip trisdešimt senjorų susirinko kuo puikiausia nuotaika išvykai į Anykščius.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius išlydėdamas palaimino mūsų kelionę ir palinkėjo patirti gerų įspūdžių. Kol važiavome į Anykščius, pasakojau šio miesto istoriją, kuri siekia 16 amž. pradžią. Gal čia stovėjo Mindaugo Vorutos pilis? Miestą garsina literatūros milžinai - Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis. Kaip rašė Maironis „Ir jūs, Anykščiai, garsūs šiandieną,/ Auginot dainių, kuris mums dainavo,/ Kursai prikėlė brolį ne vieną/ Iš ilgo miego giesmėmis savo.“

Tad pirmiausia aplankėme poeto ir vyskupo Antano Baranausko ir A.Vienuolio –Žukausko memorialinį muziejų. Gidė Rita Urbonienė itin įtaigiai pasakojo apie šiuos tautos ąžuolus. Atrodo daug apie juos žinome, bet pabuvoję klėtelėje, A. Vienuolio kambariuose širdimi pajutome jų meilę gimtaja žemei, žmonėms, kalbai. Įstrigo A. Vienuolio žodžiai parašyti 1940 metais: „Žemė kilnojosi nuo žmonių ašarų ...“. Tyla pagerbėme A. Vienuolio atminimą prie jo amžino poilsio vietos. Muziejaus parodų salėje apžiūrėjome tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos parodą. Unikalia tik šiam menininkui būdinga tapybos akmens dulkėmis technika anykštėnas įamžino gimtinės peizažus, Lietuvos valstybės simbolius. Vaizdo siužete pamatėme, kaip paveikslai gimė meistro dirbtuvėje.

Angelų muziejus. Sakralinio meno centras. Angelų kolekcijoje, kurią muziejui padovanojo kultūrininkė Beatričė Kleizaitė- Vasaris, per 100 angelų: nutapyti, mediniai, moliniai, stikliniai. Pamatėme senąjį sakralinį liaudies meną, taip pat čia eksponuojamą ilgamečio Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebono mons. Alberto Talačkos dailės kūrinių kolekciją ir biblioteką, kurioje per 50 meno kūrinių, per 4 tūkstančiai vertingų knygų ir apie 400 rankraščių.

Anykščių miesto aikštėje aplankėme poeto ir vyskupo Antano Baranausko /skulptorius Arūnas Sakalauskaas/ paminklą.
Ypatinga valandėlė Šv. Mato bažnyčioje. Prieš šimtmetį iškilusi architekto N. Andrejevo suprojektuota neogotikinė raudonų plytų dvibokštė bažnyčia aukščiausia Lietuvoje, ją puošia originalūs vitražai, šventoriuje gausu meno paminklų. Senjorai širdingai padėkojo vikarui kun. Nerijui už nuoširdų sutikimą ir pasakojimą apie bažnyčios istoriją. Kaip visada lankydamies bažnyčiose , taip ir šį kartą, sugiedojome „Marija, Marija“ ir palikome auką.

Anykščius garsina „Anykščių vynas“- seniausia vyno gamykla Lietuvoje, įkurta 1926 m. Dalis čia gaminamų vynų įrašyti į Europos kulinarinio paveldo sąrašus. Tad kaip neužsukti ? Gidė Nijolė Bružienė vedžiodama po gamyklą , pasakojo istoriją, aprodė barus, kuriuose vyksta gamybos procesai : kelią nuo vaisių, obuolių iki išpilstymo buteliuose.

Vaizdingos gamtos keliu atvykome į Niūronis, kur 1978 m. sukurtas unikalus Arklio muziejus. Gido Mindaugo Karčemarsko dėka susipažinome su daug šimtmečių trunkančia arklio ir žmogaus istorija. Muziejų įkūrė prof. Petras Vasinauskas. Jis bričkele keliavo po Lietuvą ir rinko eksponatus. Čia sukaupta daug eksponatų ir ne tik arklio gadynės žemės darbų ir transporto priemonės, bet ir unikalūs drožinių rinkiniai, keramika, audiniai, skrynios. Pamatėme kaip audžia audėja, kaip dirba keramikė, kalvis.

Liudiškių kalva. Čia lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapas ir paminklas. Užkopėme ir pagerbėmė laimės žiburiu tikėjusiu anykštėno atminimą. Deja, ne visiems pakako jėgų užkopti ant kalvos, bet galėjo pasigrožėti išlakia giria ir jos svaigumu.

Ir jau paskutinis mūsų sustojimas - Anykščių šilelyje, prie Puntuko. Tai įspūdingas geologijos paminklas ir apipintas legendomis mitologinis akmuo. Susikibę rankomis apkabinome akmenį. Kelionė buvo ilga, pamatyta, išgirsta, sužinota daug ... Pavakarė. Anykščių šilelio pavėsyje ir susėdome agapei. Malda padėkojome Dievui , kad patyrėme prasmingą kelionę ir visiems pakako jėgų, o motulė gamta pamalonino saulėta ir šilta diena. Užkandę ir atsigaivinę, dainavome pamėgtas dainas . Žinoma, pirmiausia – A. Baranausko „Kalnai ant kalnų...“. Gėrėjomės šilelio grožiu... Tad nuovargio kaip nebūta. Keliaujame namo...

                                                        Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021