Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Baigėme aštuntuosius metus... (2015-06-17)

Paskelbta: 2015-06-22

Taip, prabėgo aštuoneri mūsų bendravimo metai. Birželio 17-osios popietėje apie prabėgusius bendrystės metus ir kalbėjome. Nemažai senjorų lankosi nuo pat pirmųjų susitikimų, kiti - septynerius, šešerius ar mažiau metų.

Išlydėjome ir Amžinybėn, yra tokių, kurie norėtų lankytis, bet jau sveikata neleidžia. Kiekvienais metais ateina naujų ir sambūris nemažėja – lanko per 60 senjorų. Džiugina tas faktas, kad susipažino, bendrauja ne tik susitikimuose, bet palaiko ryšius, padeda vienas kitam , lanko susirgus.

Juokaujame, kad išsiskiriame, kaip visi studentai,- vasaros atostogoms. Todėl šioje popietėje aptarėme, ką pamatėme ekskursijose, ką išgirdome popietėse. Savo mintimis pasidalino Vitalija Valionienė, Vida Petkevičienė, Lili Čepauskienė, Danutė Iliuškaitienė, Povilas Byla, Stasė Bracevičienė, Akvilė Eigminaitė ir kiti.

Ilgai ir nuoširdžiai bendravome, juokavome, dainavome. Jautėmės draugiška, supratinga šeima. Visi dalyvavome vakarinėse šv. Mišiose, dėkodami Dievui už visas suteiktas malones, prašydami sveikatos, Mergelės Marijos globos ir Dievo palaimos. Po šv. Mišių šventoriuje buvo miela matyti, kaip senjorai šiltai vienas su kitu atsisveikina.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021