Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dirbusių Kauno radijo gamykloje „Banga“ antrasis darbuotojų susitikimas (2015-06-20)

Paskelbta: 2015-06-25

Birželio 20 d. 10 val. „Bangos senjorai “ klubo organizatoriai sukvietė tuos, kurie dirbo  buvusioje  Kauno radijo gamykloje ir „Bangos susivienijime“ į antrąjį susitikimą.

Gerokai prie šv. Mišias šventoriuje prasidėjo bičiulystė, apkabinimai, pasisveikinimai. 


Gausiai susirinkę bangiečiai dalyvavo šv. Mišiose,  kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Šv. Mišios bazilikoje buvo aukojamos už  už gyvus ir mirusius  Kauno radijo gamyklos  ir „Bangos susivienijimo“ darbuotojus.

Po šv. Mišių  bazilikos konferencijų salėje susitikimo dalyvius sveikino buvęs susivienijimo generalinis direktorius Leonas Jankauskas, prisiminimais apie buvusius bendradarbius, apie drauge praleistus metus dalinosi buvęs gamyklos vyriausiasis inžinierius Raimondas Barcevičius, cecho viršininkas Konstantinas Lukkonen ir kiti. Jaudinančius prisiminimus apie buvusį ilgametį gamyklos direktorių Valentiną Minkų pasakojo jo dukra Raimonda.

Tampa gražia ir prasminga tradicija susitikti šventovėje, kuri sovietmečiu buvo paversta radijo gamykla.

Fotografijos R. Šaknio.


Petras Sventickas, „Bangos  senjorai“ valdybos klubo narys
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021