Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis". Ieškoti šio nenykstančio lobio Alytun vyksta ir Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimas (2015-06-26)

Paskelbta: 2015-06-26

Jaunimo dienos buvo inicijuotos popiežiaus Jono Pauliaus II. 1984 –aisiais metais popiežius pakvietė jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių. Popiežius nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje. Jau 1985 metais pasaulio jaunimo dienos buvo paskelbtas reguliariu renginiu. Jos minimos kiekvienų metų Verbų sekmadienį, o kas trečius metus sukviečia visą pasaulio jaunimą į tarptautinį susitikimą.


Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 09 06 Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą jis pradėjo sakydamas „Kaip aš troškau šio susitikimo!“ Per septynis metus jaunimo dienos jau vyko Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Kaune. Šiemet jaunimo dienos keliasi į Alytų!

2015m. birželio 27-28d. vyks VII-tosios Lietuvos Jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis". Tikimasi, kad į Alytų sugūžės per penkis tūkstančius jaunuolių dalintis savo tikėjimu, džiaugsmu ir kartu ieškoti nenykstančio lobio! 

Ieškoti šio nenykstančio lobio vyksta ir Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021