Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - naujas vikaras kun. Linas Šipavičius (2014-08-14)

Paskelbta: 2015-08-14

Rugpjūčio 11 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ dekretu kun. Linas Šipavičius paskirtas Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.


Gerbiamas vikare kun. Linai telaimina visus Jūsų darbus Dievas, tepadeda Jo Sūnus Jėzus Kristus ir tegloboja Švč. M. Marija!

                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021