Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-09-01)

Paskelbta: 2015-09-01

11.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišiose dalyvavo parapijos gimnazijų ir mokyklų vadovai, moksleiviai, tėveliai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių metu giedojo ir akomponavo gitaromis, „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.


Prieš pradėdamas šv. Miškų auką klebonas pasveikino visus su naujų mokslo metų švente, pasidžiaugė ir pačiais jauniausiais į baziliką atėjusiais parapijiečiais - tai Žaliakalnio vaikų darželio vaikučiais, kuriuos atlydėjo jų auklėtojos.

Savo homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Mieli vadovai, mokytojai, moksleiviai, tėveliai ir visi susirinkusieji švęsti šią pirmąją rudens ir mokslo metų pradžios šventę, šią dieną ne tik gamta pasipuošusi rudens gėlėmis, bet ir rankos moksleivių atskubėjusių į mokyklas. Žvelgiant į jūsų švytinčius, laimingus veidus, taip ir norisi prabilti apaštalo Pauliaus girdėtais žodžiais: „(...) jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai“ (1 Tes 5,5), kurie esate pašaukti gyventi nepaprastą gyvenimą, kurį kiekvienam jūsų asmeniškai padovanojo Dievas.

Kiekvienas mūsų esame gavę įvairiausių talentų, kuriuos privalome auginti, puoselėti ir aktyviai naudoti kitų labui, bendrojo gėrio kūrimui“. Klebonas, moksleivių gebėjimus priimti žinias ir jas įsisavinti, palygino su Mato Evangelijos pasakojimu apie šeimininką ir jo tarnus, kuriems prieš išvykdamas į kelionę jis patikėjo saugoti jo turtą – talentus. (Mt 25,14-19).

„Manau, tai labai pamokanti istorija, ypač pradedant naujuosius mokslo metus. Ne vienas mokytojas išgirsta iš ugdytinio lūpų: „Aš esu ne gabus, man šis dalykas nesiseka, todėl nieko negaliu padaryti, esu beviltiškas!“ Ar nebijote taip įžeisti Tą, kurio dėka gavote talentus pagal savo galimybes? Turbūt visi esate pakrikštyti, priėmę Pirmąją Komuniją, netgi kai kurie Sutvirtinimo sakramentą. O keli jūsų atliko išpažintį prieš pradedant atsakingą darbą? Siūlau tai padaryti. Patikėkite, tai padeda susikaupti, atgauti pusiausvyrą, vidinę harmoniją, nusiteikimą darbui ir minčiai – aš noriu, aš galiu, aš turiu lavinti savo talentus, gebėjimus.

Nuo rytdienos pradėsite krauti  pastangų ir žinių aruodą. Koks jis bus, kaip jį sukrausite - viskas priklausys nuo jūsų norų, pasiryžimų ir ištvermės. Tad linkiu jums, mieli moksleiviai, kad viskas ką darysite būtų brangu, sava, teiktų džiaugsmą bei viltį, jog viską, ką darote yra prasminga ir tarnauja gėrio kūrimui. Kviečiu kiekvieną individualiai giliau pažvelgti į savo širdį, nuoširdžiai pamąstyti, kokiais talentais esu apdovanotas“– kalbėjo klebonas.(išsamiau homiliją  skaityti >>>)

Šv. Mišių pabaigoje Mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė gimnazijų ir mokyklų vadovus tarti sveikinimo žodį. Mokytojus, moksleivius ir jų tėvelius sveikino „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, Jono Jablonskio gimnazijos direktorius Vytautas Gylys, Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos l. e. direktorės pareigas Lina Abramavičienė. Vadovų šilti sveikinimai ir linkėjimai buvo sutikti audringais plojimais.

Vėliau parapijos klebonas kartu su Jono Jablonskio gimnazijos direktoriumi V.Gyliu pasirašė parapijos ir gimnazijos bendradarbiavimo sutartį.

Klebonas pasidžiaugė sustiprėjusiu ryšiu su gimnazijos bendruomene sakydamas: „Jau eilę metų puikiai bendradarbiaujame su „Saulės“ gimnazijos bendruomene. Dar su buvusia direktore, ponia Aldona Selliene, pasirašyta sutartis, tikrai davė puikių vaisių diegiant jaunimui krikščioniškas vertybes.

Labai džiaugiuosi, kad gilės ryšys su J. Jablonskio bendruomene, tuo labiau, kad esame kaimynai ir tereikia pereiti gatvę, kad galėtume kartu darbuotis Viešpaties vynuogyne. O galimybių yra tikrai daug – tai ir susitikimai su dvasininkais, konferencijos, socialinė karitatyvinė veikla, rekolekcijos, piligrimystė – visa tai puiki dirva augti jaunimui dvasiškai ir darbuotis gilinant santykį su Dievu per meilę ir pagalbą artimui“.

Po šių šv. Mišių monsinjoras Vytautas Grigaravičius visiems suteikė iškilmingą šventinį palaiminimą.


Pavakare, 16.30 val., į bazilikos Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčią rinkosi šv. Damijono maldos grupelės jaunimas. Jaunimas šį kartą rinkosi ne mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, o bazilikos koplyčioje.

Maldos grupelė, vadovaujama Jono Tamulio, rugsėjo 1-osios proga atėjo padėkoti Viešpačiui už praleistas atostogas, už vasaros malonumus ir paprašyti Švč. M. Marijos globos pradedant studijas.

Jaunimas giesme šlovino Viešpatį, meldėsi, vėliau dalinosi vasaros įspūdžiais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021