Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Marijos legiono padėka Švč. Mergelės Marijai (2015-09-08)

Paskelbta: 2015-09-08

Rugsėjo 8 d., minint Švč. Mergelės Marijos gimimą, parapijos Marijos legiono narės ir Švč. Sakramento adoruotojai rinkosi į rytines 8.00 val. šv. Mišias mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.Per homiliją klebonas kalbėjo: „Šiandien mes turime dėkoti Mergelei Marijai, kad sutiko dalyvauti išganymo istorijoje ir pagimdyti Dievą. Per ją Jis iki šiol kaskart gimsta mumyse, mūsų širdyse.


Švč. M. Marija nors buvo Dievo Motina, ji netapo dieviška. Jai kaip kiekvienam teko kovoti su visais žmogiškais dalykais.

Marija niekada nenustojo pasitikėti Dievu, visus įvykius ji nuolat apmąstydavo, maldose prašydama Dievo pagalbos kantriai iškęsti jai skirtus išbandymus.

Taip ir mes kviečiami – vienu iš pasiryžimo padaryti: kasdien atrasti laiko išgirsti Dievo Žodį, įsidėmėti jį ir priimti jį į savo širdį. Kaip Marija mes turime siekti Dievo artumo ir atiduoti jam save. Kad taip įvyktų turime dažniau ateiti į šv. Mišias, priimti Sutaikinimo sakramentą ir kitus Bažnyčios sakramentus.“

Po šv. Mišių, minėdami Švč. Mergelės Marijos gimimą, visi susirinkusieji  buvo kviečiami į bendrą Rožinio maldą, malda dėkojo Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę Jos globą bei malones.

Vėliau vyko agapė.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021