Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vaikų įrašymas į Švč. M. Marijos Škaplieriaus draugiją (2015-10-04)

Paskelbta: 2015-10-11

Spalio 4 d. 12.30 val. Kauno Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios vaikams. Šv. Mišias aukojo parapijos vikaras  kun. J. Grigonis. Šv. Mišiose dalyvavo apie 40 vaikų, kurie pernai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją, Mišiose dalyvavo  ir  tėveliai.

Po šv. Mišių vaikai buvo pakviesti prie altoriaus. Buvo šventinami rožiniai ir vaikai buvo įrašyti į Rožinio maldos mylėtojų draugiją, o o po maldos buvo šventinami škaplieriai ir vaikai buvo įrašyti į Švč. M. Marijos škaplieriaus draugiją.

Kun. J. Grigonis priminė, kad spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir Rožinio maldos kalbėjimui. Kunigas pabrėžė, kad rožiniai netaptų suvenyru, ši brangi malda turi būti kalbama nuolat.

Vikaras kun. Julius palinkėjo vaikams nuolatinės Švč M. Mergelės Marijos globos.

                                                         Tik. mokytoja V. Juodpusienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021