Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji meldėsi už a.a. vyskupą emeritą Romualdą Krikščiūną (2015-11-02)

Paskelbta: 2015-11-03


Lapkričio 2 d., Vėlinių dieną, 8.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji buvo sukvieti į  mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią pasimelsti už buvusį Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną, Panevėžio vyskupą emeritą Romualdą Krikščiūną prieš penkerius metus išėjusį amžinybėn.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos alt. kun. Virginijus Lenktaitis, koncelebravo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Linas Šipavičius.

Po šv. Mišių tikintieji rinkosi prie velionio vyskupo R. Krikščiūno kapo.

Maldos už mirusius dieną mąstėme apie gyvenimą ir mirtį, puošėme artimųjų kapus gėlėmis, uždegėme žvakutes. Žvelgdami į jų liepsneles ne vienas susimąstėme, koks trapus ir laikinas šis žemiškas gyvenimas.

Ne mirtis, o Dievas taria paskutinį žodį žmogui. Dievas mus sukūrė ne pražūčiai, o laimei ir amžinajam gyvenimui. Mes turime šviesią viltį ir tikime Kristaus pažadu: „Kas tiki mane, - nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11,25).

Vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas ilgus metus ištikimai tarnavęs Viešpaties vynuogyne, žvelgia į mus iš Amžinybės ir užtaria mus pas Aukščiausiąjį...

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021