Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Muzikos ir prisiminimų valanda „Rašiau iš meilės“, skirta JAV lietuvių bendruomenės veikėjos Alės Rūtos 100-čiui paminėti (2015-11-09)

Paskelbta: 2015-11-10

Sekmadienio popietėje konferencijų salėje vyko Žaliakalnio bendruomenės renginys „Tu ant Žalio kalno gyveni“.


Ši muzikos ir prisiminimų valanda „Rašiau iš meilės“ skirta paminėti žymios lietuvių rašytojos, JAV lietuvių bendruomenės veikėjos Alės Rūtos - Elenos Viktorijos Nakaitės – Arbačiauskienės – Arbienės 100-ąsias gimimo metines.

Bendruomenės valandą pradėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kviesdamas ugdytis bendruomeniškumą, dalytis gerumu ir daryti gerus darbus.

Monsinjoras perskaitė Vilniaus metropolito Gintaro Grušo sveikinimą visiems, kurie susirinko prisiminti Alę Rūtą.

„Alė Rūta gimė 1915 m. lapkričio 16 d. Sankt Peterburge ir po Pirmojo pasaulinio karo drauge su tėvais grįžo į Lietuvą. 1934 m. gavusi Rokiškio gimnazijos brandos atestatą, mokėsi Pedagoginiame institute Klaipėdoje (jį baigė 1937 m.). Kurį laiką dirbo pradžios, vidurinės ir technikos mokyklos mokytoja. Paskui studijavo literatūrą Kauno, Vilniaus (jį ir baigė), Vienos universitetuose. Buvo veikli. Lietuvoje dalyvavo ateitininkų ir šaulių organizacijose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1948 m. gyveno JAV. Savo kūrybą pradėjusi nuo eilėraščių (rinkinys „Be tavęs“, 1946 m.) bei eiliuotų vaidinimų vaikams, pasuko į prozą ir tapo viena iš žymesnių išeivijos lietuvių prozininkių. Parašė daug romanų (daugiau kaip 12), apysakų, novelių.“ (Voruta. – 2012, vas. 4,)


Prisiminimais apie mamą dalinosi jos dukra, žinoma vertėja Vijolė Arbas. Aktorė Virginija  Kochanskytė skaitė Alės Rūtos kūrybą, kurioje atsispindėjo tėvynės meilė, jos ilgesys.


Intarpuose skambėjo kompozitoriaus E. Grygo kūriniai, kuriuos atliko Kauno muzikinio teatro solistė  Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė.

Pabaigti norėtųsi žodžiais iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimo: „Su dėkinga širdimi prisiminkime Jos nuveiktus darbus bei dėkodami Viešpačiui už tą mums suteiktą dovaną prisiminkime Alę Rūtą ir savo maldose“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021