Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos nariai aptarė Dievo Gailestingumo metų šventimo gaires (2015-11-06)

Paskelbta: 2015-11-11

Lapkričio 6 d. po šv. Mišių Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos nariai rinkosi į posėdį, kuriame vyko Dievo Gailestingumo metų šventimo gairių ir numatomų renginių aptarimas.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino visus susirinkusius pastoracinės tarybos narius ir pakvietė bendrai peržvelgti kokios yra numatytos ateinančių Šventųjų Jubiliejinių Gailestingumo metų numatytos veiklos gairės arkivyskupijos, dekanato ir parapijos lygmenimis.

Buvo peržvelgtos numatytos gairės visais trimis lygmenimis ir ypatingas dėmesys buvo skiriamas į Gailestingumo metų šventimo gaires parapijos lygmeniu.

Kristaus Priskėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021