Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2016 metų kalendoriaus „Eucharistijos stebuklai“ sutiktuvės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-11-15)

Paskelbta: 2015-11-16

Lapkričio 15 d. 18.00 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje aukojo šv. Mišias, koncelebravo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Šv. Mišių  metu giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“ vadovaujamas  Nijolės Jautakienės.


Homilijoje vyskupas kalbėjo: „Šiandien Gailestingumo Motina mus lydi žemiškojo gyvenimo kelyje į Dangaus karalystę, kad ten susitiktume su dangiškuoju Tėvu. Jei mes mylime Dievą visomis jėgomis, tai kuriame Dangaus karalystę. Įsileiskime Kristų į savo gyvenimą ir džiugiai eikime per žemę šlovindami Dievą, tada mūsų niekas nenugalės."Po šv. Mišių konferencijų salėje vyskupas pristatė 2016 metų nuotraukų kalendorių „Eucharistijos stebuklai“. Ne veltui vyskupas šį kalendorių taip pavadino, nes Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis, vienas iš dviejų iškiliausių Bažnyčios sakramentų: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“ (Jn 6,54) .Kalendoriuje minimi 153 pasaulyje įvykę Eucharistijos stebuklai, kurių metu Dievas vienaip ar kitaip patvirtino realų Kristaus Kūno ir Kraujo buvimą konsekruotoje Ostijoje ir Vyne. Pavyzdžiui, viršelio nuotraukoje matome nufotografuotą Šv. Jurgio bazilikos šoninį altorių Valdiurne (Vokietijoje).

Rašoma, kad „šv. Mišių metu netyčia iš taurės išsiliejęs jau konsekruotas vynas susigėrė į altoriaus patiesalėlį - korporalą, sudarydamas Nukryžiuotojo figūrą ir vienuolika medalionų su atsispaudusiu erškėčiais vainikuoto Kristaus galvos atvaizdu.
Šiandien visos šios kompozicijos nematyti, bet Nukryžiuotojo figūra išryškėja audeklą apšvietus ultravioletiniais spinduliais“ .

Vyskupas E. Bartulis, piligriminių kelionių metu besilankydamas Italijos, Vokietijos, Kroatijos, Šveicarijos, Lenkijos bažnyčiose, kur yra įvykę Eucharistijos stebuklai, fotografavo relikvijorius, monstrancijas. Dvylikos šių stebuklų liudijimų fragmentai užfiksuoti naujojo kalendoriaus nuotraukose.
Kalendoriaus pristatyme tradiciškai dalyvavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“ ,vad. Nijolė Jautakienė. Vyskupui talkino aktorė Doloresa Kazragytė.Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021