Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – artėjant Motinos dienai (2008-04-30)

Paskelbta: 2008-05-07

 

Popietę pradėjome kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodžiais: „Mūsų gyvenimas nuo pat pirmųjų dienų yra susietas su žodžiu ”Mama”. Tariant šį žodį pasidaro aišku, kur esame kviečiami eiti, ką Kūrėjas žmogui paskiria pirmuoju meilės Mokytoju, pirmųjų žingsnių saugotoju. Motina yra Dievo duotas, bet dar netobulas pirmasis kelias, pradinė tiesa ir gyvenimo pradžia... Motinos misija – būti pradžia, tiesa ir gyvenimu nesibaigia su pirmaisiais kūdikio žodžiais ir žingsneliais. Ji privalo tęsti savo misiją toliau ir per Motiną Bažnyčią įvesti vaiką į Kristaus kelią, tiesą ir gyvenimą.”

Susirinkusiųjų galvas puošia šarma, vaikai jau seniai išleisti gyveniman, rūpinamasi anūkais, bet artėjant vienai gražiausių švenčių – Motinos dienai vėl prisimename savo Mamas. Tylos minute ir malda pagerbėme amžinybėn išėjusias.

Popietėje dalyvavo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis tarsi pratęsė kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintį apie motinos misiją Žemėje, kad kiekviena mama rašo savo vaikui testamentą – ne medžiaginį, bet dvasinį, kurį ne visada jauni būdami suprantame.

Monsinjoras pasidalino šiltais prisiminimais apie savo vaikystę ir jaunystę. Senjorus labai sujaudino klebono Vytauto atsivėrimas. O susirinkusioms popietėje jis palinkėjo gražios Motinos dienos šventės, stiprybės, ilgo amžiaus.
Klausėmės B.Brazdžionio, J.Marcinkevičiaus, K.Genio ir kitų poetų eilių apie mamą. Dalinomės prisiminimais apie savo mamas.

Taip pat pasveikinome su gimtadieniu balandžio mėnesį gimusias. Joms buvo skirti žiedai, ”Ilgiausių metų”, tortas.

Senjorai labai dėkingi klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, kurio rūpesčiu Motinos dienos proga gavo 22 nemokamus bilietus į spektaklį Kauno muzikiniame teatre.

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021