Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Su Naujais! (2016-01-06)

Paskelbta: 2016-01-14

Sveikino vieni kitus senjorai susirinkę į popietę sausio 6-ąją. Ir ne tik. Sausio 6-oji, kai pasibeldė Trys karaliai – Merkelis, Baltazaras ir Kasparas... Kai iš Rytų šalies į Jeruzalę, stebuklingos žvaigždės vedami, atkeliavo trys išminčiai ir klausinėjo Erodą, kur yra gimęs žydų karalius. Pagaliau rado kūdikį su motina Marija, jį pagarbino ir atidavė dovanas: auksą, mirą ir smilkalus.

Lietuvoje sausio 6-oji - paskutinė kalėdinio meto diena. Tai šventė, kurios metu žmonės eidavo sveikinti kaimynų su Naujaisiais metais, nešdavo jiems dovanų , linkėdavo gero. Tai šventė, kai diena pailgėja per gaidžio žingsnį... Nuo pat Kalėdų iki Užgavėnių trunka linksmybių metas...


Tad ir senjorai labai nuotaikingai praleido sausio 6-osios popietę. Pirmiausia bendra malda padėkojome Dievui už prabėgusius metus ir džiaugdamiesi vėl kartu pradėjus 2016-uosius. Popietėje dalyvavo kanklininkės ir dainininkės Gražina Večerskienė, Janina Lekečinskienė, Onutė Liepinaitienė, Danutė Sapitavičienė.

Jos mums padovanojo gražų koncertą, kurio akcentas - giesmė „Viešpaties ramybė telydi Jus... “ Po to kartu su viešniomis dainavo ir senjorai. Mintimis pasidalino Akvilė Eigminaitė, Irena Sadukaitė, Česlova Duobienė, Ina Purienė ir kiti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021