Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vaikų ir tėvelių Švč. Sakramento adoracija (2015-12-19)

Paskelbta: 2016-01-15

"...leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė." (Mk 10, 13-16)

2015 m. gruodžio 19 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje vyko vaikų ir tėvelių Švč. Sakramento adoracija. Adoracijai vadovavo s. Ramutė Budvytytė SSC ir parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Neišsigandę darganoto oro į adoraciją susirinko nemažas būrys vaikų su savo tėveliais. Įėjus į bažnyčią s. Ramutė visus vaikus pakvietė ateiti arčiau altoriaus, kad kiekvienas galėtų pajusti Jėzaus artumą. Trumpai papasakojusi apie šį ypatingą Viešpaties pagarbinimą ji kvietė visus įsijungti į bendrą maldą.


Vėliau klausėmės Dievo Žodžio, s. Ramutės pamąstymų, kaip Dievas Tėvas rūpinosi Jo Sūnaus gimimu žemėje ir su kokia begaline meile Dievas lydėjo Šventąją Šeimą. Taip ir šiandien Dievas su tokia pat begaline meile globoja kiekvieną šeimą ir kiekvieną gimstantį kūdikį. Tačiau mums, jaunoms šeimoms, šiandien yra didžiulis iššūkis atpažinti Dievo buvimą šeimoje ir kiekviename savo vaikutyje.

Padedami tėčio Eugenijaus Danilevičiaus skambinančio gitara ir mamos Živilės Bernotienės griežiančios smuiku, kartu su savo vaikais giedojome giesmes ir šlovinome Jėzų esantį taip arti mūsų Švč. Sakramente. Kreipėmės į Viešpatį dėkodami už, tai jog turime mylinčius tėvelius, broliukus ir sesutes, draugus, už praleistą dieną ir už daugelį kitų dalykų, kuriuos mums suteikia Dievo gerumas.


Vaikai suprato ir patyrė, kad Dievas yra arti prie jų ir mokėsi bendrauti su Dievu, kuris juos be galo myli. Jie mokėsi kalbėtis su Jėzumi, kaip su pačiu geriausiu draugu, nes tik jis žino mūsų rūpesčius, džiaugsmus. Daugiausiai vaikų susidomėjimo sulaukė momentas, kuomet buvo uždegamos spalvotos žvakelės, kurias kiekvienas nešė, kaip prašymą Kūdikėliui Jėzui.

Adoracijos pabaigoje kun. Julius, palaiminęs Švč. Sakramentu šeimas ir vaikus, pasidžiaugė mūsų mažaisiais, kurie moka taip susitelkti maldoje ir nuoširdžiai garbinti Jėzų Eucharistijoje. Jis padėkojo susirinkusiems tėveliams, kurie rūpinasi savo vaikų dvasiniais poreikiais ir kartu su jais meldžiasi.


Nėra nieko gražesnio, kaip matyti suklaupusius, tyloje garbinančius Viešpatį savo vaikus. Ir per juos pajusti tikrąjį Dievo artumą. Tad netrukdykime vaikams ateiti pas Jėzų, kvieskime ir raginkime juos adoruoti Švč. Sakramentą, nes tai nuostabus laikas, kuomet, ne tik mūsų vaikai, bet ir mes, tėvai, per savo vaikus, galime išvysti Viešpaties Jėzaus veidą, pabūti arčiau Jo.

(kalba netaisyta)

Kristina Gelažnikinė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021