Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės veikla 2015 m. (2016-02-09)

Paskelbta: 2016-02-15

Ištisus 2015 m. metus Šeimų bendruomenė (atstovai) kiekvieną savaitę pirmadienio arba sekmadienio vakarą 19 val. meldžiasi. Rožinio malda (gavėnios metu - graudžius verksmus, gegužės mėn.- gegužines maldas) per Marijos radiją.

Bendruomenė organizuoja ir dalyvauja naktinėse adoracijose (vasario 15-16 d., kovo 3-4 d.). Daugumą bendruomenę sudarančių žmonių yra aktyvūs dirbantieji, bet pagal laiko išgales jie dalyvauja parapijos rengiamose atsinaujinimo dienose ar kt. renginiuose.

Žmonių būrį vienija sekimas Kristumi, tikėjimo gilinimas. Tuo tikslu 2015 m.  rudenį Dvasios vadovas mons. Vytautas Grigaravičius organizavo Alfa kursus, kuriuos pravedė benediktinė sesė Celina. Alfa kursų metu (lapkričio 13, 14, 15 d.) vyko rekolekcijos Šiluvoje. Dalyvavo sesės Celina ir Gabrielė, kun. Murauskas pravedė katechezę apie išpažintį.

Keletas įvykusių  konkrečių renginių: sausio 27 d. susitikimas su filos. m. dr. Brone Gudaityte, tema: „Apie discipliną žmogaus gyvenime",  vasario 21-28 d. piligriminė kelionė/rekolekcijos Izraelyje,  rugsėjo 16 - 26 d. piligriminė kelionė į Fatimą.

Visus 2015 m. buvo praktikuojama rožinio malda, apsilankant pas ką nors namuose, ar kt. (Margininkų sodyboje, prie Avirio ežero Druskininkų raj. ir pan).

2016 metais rugsėjo 01 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo šeimų bendruomenė rudenį švęs penkerių metų jubiliejų.

St. Raščiuvienė Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021