Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2008-05-18)

Paskelbta: 2008-05-21

 

Prakalbintos širdys...

Taip, išties buvo prakalbintos visų širdys, susirinkusiųjų po šv. Mišių konferencijų salėje gegužės trečiąjį sekmadienį. O jas prakalbino du menininkai: aktorius Petras Venslovas ir dailininkas grafikas Egidijus Rudinskas.

Petras Venslovas savo valandą pavadinęs „Antrasis eilėraščio gyvenimas“ – mums dovanojo Maironio, A. Mickevičiaus, V. Mačernio, J. Marcinkevičiaus posmus, kurie vėl lyg pamiršti, lyg naujai atrasti jaudino iki širdies gelmių.

Aktorius sulaukė šiltų aplodismentų, o jam pabaigus - visi dėkodami atsistojo.Tai didžiausia dovana aktoriui.

Petro Venclovos poetinį žodį savo grafikos darbų paroda giliai įprasmino dailininkas Egidijus Rudinskas. Šie du meninkai tarsi susišaukė savo kūrybos versmėmis.

Petras Venslovas popietės valandai pasirinko poetų iš „M“ raidės kūrybą, šią mintį radome ir Egidijaus Rudinsko oforte, pavadintame „M“. Ir žvelgdami į kitus grafiko ofortus, tarsi vartėme gražiausios poezijos iliustracijas. „Žemės druska“, „Atminties sodas“, „Naktis“, „Senas miestas“, „Ruduo“ ir kiti grafiko darbai neabejotinai teigia, kad mes pamatėme labai talentingo dailininko, kurio darbai apkeliavo daug parodų, darbus. Ir tikėtina, kad šie du talentingi meninkai dar ne kartą prakalbins meno mylėtojų širdis.

                                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021