Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo Šeimų bendruomenės piligriminė kelionė į Romą (2016-03-04)

Paskelbta: 2016-03-07

Piligriminė kelionė į Romą buvo laukta. Šeimų bendruomenei tai jau antroji dvasinė kelionė į Romą. Kelionė vyko lygiai po dviejų metų! Tuomet 2014 m. kovo 3 d. grupę lydėjo dvasios vadovas kun. A. Akelaitis.

O šios kelionės tikslas - Dievo Gailestingumo metų minėjimas/šventimas. Dvasios vadovo mons. V. Grigaravičiaus sudaryta kelionės programa buvo intensyvi.


Per trumpą kelių dienų laikotarpį reikėjo susipažinti (buvo tokių, kurie Romoje buvo pirmą kartą) su iškiliausiomis Romos istorinėmis vietovėmis, architektūriniais ansambliais.

Aišku, kad iškiliausia diena - tai susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Vatikane ir Petro bazilikos – pagrindinės Romos katalikų šventovės Romoje, Dievo Gailestingumo vartų praėjimas.


"Dievo durys visada atviros. Šventosios durys, atidaromos Jubiliejiniais metais, nurodo žingsnį, kurį mes kiekvienas esame kviečiamas žengti žvelgdamas į Kristų, sakantį: "Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas...." (Jn 10,9). Tai perėjimo iš nuodėmės į malonę ženklas"- sakė popiežius Pranciškus bulėje Misericordiae vultus.


Kasdienės šv. Mišios, Rožinio malda, kryžiaus nešimas, Gailestingumo vainikėlis stiprino ir maitino piligrimų sielas.

Apsilankėme pagrindinėse bazilikose (šv. Petro, šv. Pauliaus, Laterano šv. Jono, Švč. Mergelės Marijos Snieginės).

Šv. Pauliaus bazilikoje susitikome su Romoje dvasinius mokslus studijuojančiu Eliju, kuris, pasidalino savo studijiniais įspūdžiais, maldų praktika.

Kelionę praskaidrino vakarinis susitikimas su kun. Algirdu Akelaičiu.

Dėkojame mons. Vytautui Grigaravičiui už puikiai suorganizuotą kelionę.

S.Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021