Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nepertraukiama 24 val. Švč. Sakramento adoracija mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2016-03-11)

Paskelbta: 2016-03-12

2013 metais Lietuvos vyskupijų bažnyčiose prasidėjusi nepertraukiamoji 24 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija toliau tęsiasi ir šiais Gailestingumo jubiliejiniais metais.

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ši tęstinė Švč. Sakramento adoracija, prasidėjusi kovo 10 d. po 8 val. rytinių šv. Mišių, vyko iki kovo 11 d. ryto.


Iki 16.00 val. vyko įprastinė Švč. Sakramento adoracija, vėliau tylia malda prisijungė parapijos Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai, juos keitė parapijos Caritas atstovai, katechetai ir tikybos mokytojai, atėjo giesmėmis išreikšti savo meilę Viešpačiui Damijano maldos grupės jaunimas.

Vėlyvo vakaro bei nakties metu Jėzų Eucharistijoje adoravo ir pavieniai parapijiečiai, ir Šv. Rašto, Šiluvos M. Marijos draugijos, parapijos šeimų bendruomenės nariai, pastoracinės tarybos nariai, tarnaujančios mūsų parapijoje seserys pranciškonės ir seserys kultūrietės.


Buvo ir tokių parapijiečių, kurie, kaip ir ankstesniais metais, pernakt norėjo pabūti Viešpaties artumoje ir tylos maldoje ne tik paprašyti, kad gerasis Jėzus savo gydančia malone prisiliestų prie mūsų žaizdų ir suteiktų naujų dvasinių bei fizinių jėgų, bet ir padėkoti Jam už tikėjimo teikiamą džiaugsmą, globą ir palaimą asmeniškame gyvenime.


Šią Dievo artumos palaimintą naktį tylią asmeninę maldą pertraukdavo bendra adoruotojų rožinio malda, Kryžiaus kelio apmąstymai, Gailestingumo vainikėlio malda, Dievo Gailestingumo, Švč. Jėzaus Širdies, Švč. Mergelės Marijos bei kt. litanijos.

Švč. Sakramento adoracija baigėsi ankstyvosiomis rytinėmis šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021