Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Caritas komandos stažuotė Anglijoje (2016-04-08)

Paskelbta: 2016-04-22

2016 m. balandžio 4-8 dienomis parapijos Caritas Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai vyko į komandiruotę Didžiojoje Britanijoje. Vizito metu siekta iš arčiau susipažinti su Anglijoje veikiančia hospisų sistema.

Hospisas - tai įstaiga arba kelių įstaigų tinklas, kuriuose teikiama pagalba sunkiai ir nepagydomai sergantiems bei terminalinėje ligos fazėje esantiems ligoniams. Paprastai hospisuose onkologinėmis ligomis bei kitais susirgimais sergantys asmenys bei jų artimieji gali gauti profesionalios medicininės priežiūros, simptomų kontrolės, slaugos, psicho-emocinio konsultavimo, paramos gedėjimo atveju paslaugas. Visi hospisų veikimo sistemos principai yra paremti pagarbos žmogiškajam orumui požiūriu: kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo jo tautybės, tikėjimo, amžiaus, finansinio statuso ar politinių pažiūrų turi teisę paskutines gyvenimo akimirkas sutikti oriai, mirties nepriartinant ar nesiekiant jos nutolinti dirbtiniais būdais. Visa pagalba ligoniams bei jų šeimos nariams hospisų sistemoje yra teikiama nemokamai. Sergantiesiems sudarytos tikros namų sąlygos. Tam, kad jie galėtų gerai jaustis, gauti profesionalią medicininę, socialinę, teisinę, psichologinę, dvasinę pagalbą yra pasitelkiama didelė darbuotojų ir savanorių komanda.

Atvykus į pirmą kelionės tašką - St.John‘s hospisą - mus maloniai pasitiko St Johns Hospiso vadovas p. Mike Coward. St. John‘s hospisas priklauso Sue Ryder organizacijų tinklui, jungiančiam 7 panašaus pobūdžio hospisus. Pats St. John‘s Hospisas, kuriame yra 15 lovų, yra įsikūręs strategiškai geroje vietoje, nuošaliau nuo gyvenvietės; pro įstaigos langus atsiveria nuostabus gamtovaizdis.


Parapijos Caritas komanda stebėjosi, kad lietuvio akiai įprasta per gydymo įstaigos langus matyti kitas įstaigas ir jų sienas, o St. John‘s hospisą supa žalios pievos, pro langus matosi žydintys gėlynai, girdisi paukščių čiulbesys. Kaip vėliau paaiškino kolegos - tai įprasta aplinka hospisams, priimta, kad paliatyvią pagalbą teikiančiuose hospisuose ligoniai guli pirmajame aukšte esančiose palatose, iš kurių galima tiesiai patekti į lauką atvėrus plačius langus- duris. Tuo siekiama sukurti kaip galima palankesnę aplinką mirštančiajam.


Ligoninės direktorius Mike Coward mus supažindino su ten teikiamomis paslaugomis, o vėliau pristatė savo komandos nariams, su kuriais bendraudami galėjome išsamiau sužinoti rūpimus dalykus. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę asmeniškai pabendrauti su ten dirbančiu personalu -klinikinių paslaugų dalies vadovu p. Dominic Carter, socialine darbuotoja Charmain Felts, šeimų paramos dalies vadove Jane Maxfield, sielovadininke Chere Hunter.

Kadangi neatsiejama mūsų komandos darbo dalis yra slaugymas, atskirai susitikome su įstaigoje ir bendruomenėje slaugos paslaugas teikiančia ir organizuojančia slaugytojų komanda. Nustebino įstaigoje veikiantis „PEPS“ koordinavimo centras - visą parą veikiantis telefoninės pagalbos ir paramos padalinys. Šioje hospiso dalyje telefonu besikreipiančius pacientus ir jų artimuosius konsultuoja slaugytojos, kurios gali suteikti informaciją ir paramą krizės atveju, teikti medicininę informaciją, kuri reikalinga pacientui esančiam namuose, tarpininkauti su kitomis pagalbą teikiančiomis įstaigomis. Paminėtina, kad St.John‘s hospisas - tai ne ilgalaikę slaugą teikianti slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, o specifinės paskirties įstaiga, kurios tikslas palengvinti kiekvieno mirštančio asmens ir jo šeimos narių situaciją paskutiniame gyvenimo etape. Dėl šių ypatumų vidutinė buvimo įstaigoje trukmė yra 10 – 14 dienų. Pacientui mirus, artimiausi jo šeimos nariai kviečiami į gedėjimo grupes, kur turi galimybę gauti emocinę paramą. Šios grupės vyksta beveik metus laiko po jų artimojo mirties.


Kita įstaiga, kurią mes aplankėme - „Keech“ hospisas, skiriasi nuo pirmojo. Pastatas yra labai modernus, erdvus, jame yra du korpusai - vienas skirtas suaugusiems, jame yra 8 lovos. Kitas korpusas skirtas vaikams iki 16 metų, jame yra 5 lovos. „Keech“ hospise mus sutiko viena iš suaugusiesiems skirto bloko vadovių Lisa Makey su savo kolege S.Oliver. Moterys aprodė įstaigą, supažindino su teikiamomis paslaugomis. Įdomu, kad „Keech“ hospisas yra savarankiškai veikianti institucija, nepriklausanti kitiems hospisų tinklams. Tačiau tai reiškia, kad jos teikiamos paslaugos privalo būti itin kokybiškos ir atitinkančios aukštus standartus, kad išlaikytų rėmėjų ir pacientų pasitikėjimą. Be kitų teikiamų paslaugų „Keech“ hospise veikia baseinas, kuris yra atviras bendruomenės nariams - tuo metu, kai nevyksta procedūros ligoniams, jame už standartinį mokestį gali lankytis visi norintys bendruomenės nariai. Jų mokamas mokestis iš dalies padengia dalį pacientams baseine teikiamų procedūrų. Kadangi tai buvo ne pirma lankoma nepagydomai sergantiems ir/ ar mirštantiems padėti skirta įstaiga, suaugusiųjų skyrius nenustebino. Tačiau emociškai mus labai sujaudino apsilankymas vaikų korpuse. Žaidimams pritaikyta, spalvingai nudažyta, pojūčius lavinanti aplinka labai kontrastavo su mažųjų ligoniukų istorijomis ir kritine sveikatos būkle.


Parapijos Caritas komanda turėjome galimybę pabūti ugdymo erdvėse, praleisti dalį laiko greta sergančių vaikų. Esame labai dėkingi kolegoms, sutikusiems mus priimti, skyrusiems dalį savo laiko ir pasidalinusiems profesine patirtimi. Pažymėtina, kad Didžiojoje Britanijoje visos hospisų teikiamos paslaugos (paliatyvi pagalba, medicininės paslaugos, masažai, įvairios terapijos, psichologo konsultacijos ir t.t.) yra nemokamos, tačiau juose dirbančios darbuotojų ir savanorių komandos renka lėšas paramos būdu hospisų veiklai finansuoti. Šiam tikslui veikia visas tinklas labdaros (taip vadinamų ,,second hand“) parduotuvėlių, kuriose gautas pelnas skiriamas hospisų išlaikymui. Taip pat yra vykdoma visa eilė kitų iniciatyvų paramai surinkti. Tarp paminėtinų yra labdaros bėgimai, suvenyrų platinimas, labdaros kelionės, spalvų terapijos užsiėmimai ir kiti.

Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas struktūroje veikiančios Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko sergančius, vyresnio amžiaus, vienišus ir/ar neįgalius asmenis namuose teikdami jiems reikalingą pagalbą ir paslaugas - lydi į gydymo įstaigas, padeda pasirūpinti asmenine higiena, organizuoja dienos užimtumą dienos centre, veda mankštų užsiėmimus ir kt.

Taip pat organizuojami ilgalaikiai slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“, kuriuose kviečiami dalyvauti visi geros valios norintys padėti bendruomenės nariai ar savo sergančius artimuosius slaugantys šeimos nariai. Norinčius įsijungti į veiklą ar gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis: Kristaus Prisikėlimo parapijos namai, Aukštaičių g. 6, Kaunas, tel.: 837 323548, 8 683 18 181, el. paštas: lc.slauga@gmail.com

                                                  Parapijos Caritas Pagalbos namuose tarnybos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021