Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Caritas susirinkime kalbėta apie pabėgėlių situaciją bei prieglobsčio sistemą Lietuvoje (2016-04-29)

Paskelbta: 2016-05-04


Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas susirinkimas įvyko balandžio 29 d. Per šį susirinkimą Carito darbuotojai dalinosi savo įspūdžiais apie Hospisus, kuriuos aplankė stažuotės metu Londone, bei aptarėme pabėgėlių situaciją Lietuvoje.


Balandžio 4-8 dienomis parapijos Caritas Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai vyko į komandiruotę Didžiojoje Britanijoje. Vizito metu siekta iš arčiau susipažinti su Anglijoje veikiančia hospisų sistema. Hospisas - tai įstaiga arba kelių įstaigų tinklas, kuriuose teikiama pagalba sunkiai ir nepagydomai sergantiems bei terminalinėje ligos fazėje esantiems ligoniams. Visi hospisų veikimo sistemos principai yra paremti pagarbos žmogiškajam orumui požiūriu: kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo jo tautybės, tikėjimo, amžiaus, finansinio statuso ar politinių pažiūrų turi teisę paskutines gyvenimo akimirkas sutikti oriai, mirties nepriartinant ar nesiekiant jos nutolinti dirbtiniais būdais. Visa pagalba ligoniams bei jų šeimos nariams hospisų sistemoje yra teikiama nemokamai. Sergantiesiems sudarytos tikros namų sąlygos. Tam, kad jie galėtų gerai jaustis, gauti profesionalią medicininę, socialinę, teisinę, psichologinę, dvasinę pagalbą yra pasitelkiama didelė darbuotojų ir savanorių komanda.


Balandžio 22 d. Vilniaus arkivyskupijos Caritas rengė susitikimą su kitų parapijų Caritas darbuotojais, norėdami pristatyti pabėgėlių situaciją bei prieglobsčio sistemą Lietuvoje. Keli parapijos Carito darbuotojai ir savanoriai dalyvavo šiame susitikime ir susirinkimo metu dalinosi įgytomis žiniomis. Šiuo metu yra labai aktualus pabėgėlių klausimas, todėl susirinkimo metu aptarėme ir diskutavome, kaip parapijos galėtų prisidėti prie pabėgėlių integracijos. Kiekvieno, prisidedančio prie pabėgėlių integracijos, laukia daugybė iššūkių, todėl yra parengtos rekomendacijos, kaip dirbti šiuo klausimu. Svarbu paruošti ir informuoti bendruomenę, rengti savanorius, bendradarbiauti su kitomis NVO, valstybinėmis institucijomis, švietimo įstaigomis ir kt.

Parapijos Caritas informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021