Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - pristatyta popiežiaus Pranciškaus enciklika „Laudato si" (2016-05-04)

Paskelbta: 2016-05-11

Popiežius Pranciškus išleido dokumentą ne tik Bažnyčiai, bet ir visam pasauliui. Jo enciklika „Laudato si‘ “ išleista ne tik lotynų, bet ir kitomis kalbomis. Ji pasiekė visas valstybes, ji analizuojama, svarstoma vyriausybėse, parlamentuose.

Apie šią encikliką gegužės pirmąjį trečiadienį senjorams pasakojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Išgirdome labai esminį paaiškinimą, apie ką popiežius Pranciškus kalba šioje enciklikoje. Kas analizuojama pirmajame skyriuje „Bendrieji namai“?

 


Kas vyksta mūsų namuose? Kokios pagrindinės problemos? Popiežius sugretina ekologines ir socialines sritis. Antrajame skyriuje kalba apie Kūrinijos Evangeliją, trečiajame skyriuje išskirtos ekologinės krizės šaknys, o ketvirtajame – į ekologiją žvelgiama integraliai.

Argi mums nežinoma, kokia svarbi aplinkos ekologija, kultūros ar kasdieninio gyvenimo ekologija? Paskutiniajame skyriuje popiežius pasiūlo kai kurias veiklos gaires, kalba apie ekologinį švietimą ir dvasingumą, kuo gali prisidėti Bažnyčia, primena šventųjų darbus. Aiškindamas encikliką, klebonas pateikė daug labai paprastų pavyzdžių, su kuriais mes labai dažnai susitinkame kasdieniniame gyvenime.

Koks mūsų santykis su Dievu, koks žmogaus santykis su gamta, su kitu žmogumi? Ar neteršiame aplinkos, ar saikingai perkame ir valgome? „Mes kiekvienas daug, kuo galime prisidėti, kad daug kas pasikeistų gerąja linkme“, - sakė klebonas, apibendrindamas pagrindines enciklikos mintis. Ir kvietė ne tik pamąstyti apie pasaulinius skaudulius, kuriuos savo enciklikoje analizuoja popiežius Pranciškus.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021