Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje (2016-06-05)

Paskelbta: 2016-06-06

Birželio 5 d., trečiąjį sekmadienį po Sekminių, parapijoje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlaidai.

11.00 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis. Birželio mėnuo Lietuvos Bažnyčiose skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai.


Ir mūsų bazilikoje kas vakarą prie išstatyto Švč. Sakramento giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija.


Homiliją kun. J. Grigonis pradėjo sakydamas, kad šios dienos šventė kviečia mus eiti pas Jėzų, atverti savo širdį, kad gautume daugiau meilės, be paliovos trykštančios iš Jo širdies. Pasistiprinę Jo meile, mes turime ir Jam savo meilę darbais įrodyti. Per Jėzaus širdį atsiveria gailestingumas, rūpestis žmogumi.


Ir šio sekmadienio skaitiniai byloja apie Dievo gailestingumą, apie Jo meilę žmogui ir begalinį norą jam padėti ištikus nelaimei, dideliam skausmui. Dievas atsiliepia į žmogaus skausmą, išgirsta jo širdies išgyvenimą. Dievas visada yra pasiruošęs padėti, Jis gali ateiti kada panorėjęs, todėl turime būti budrūs, visada pasiruošę susitikimui su Juo.

 

Homilijos pabaigoje kun. Julius kalbėjo: „Šiandien švenčiame Tėvo dieną. Geras rūpestingas tėvas šeimoje tikra laimė žmonai, vaikams, visuomenei. Mūsų gyvenime trūksta tėvystės, viskas tik sau ir sau. Tėvystės pašaukimas, tėviška meilė artimui reikalauja pasiaukojimo. Tėvas turi būti pavyzdžiu tikro tėvo, ir šis pavyzdys turi būti perduodamas iš kartos į kartą“.


Po šv. Mišių vyko procesija su Švč. Sakramentu.

Fotografijos Ričardo Šaknio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021