Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios, minint kan. kun. Juozo Gražulio 6-ąsias mirties metines

Paskelbta: 2016-06-15

Birželio 14 d., 18.00 val., Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už a.a. kan. kun. Juozą Gražulį.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Prieš šešerius metus kun. Juozas, paaukojęs šv. Mišias mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir atsisveikinęs su visais, išvažiavo atostogauti ir – išvyko negrįžtamai.

Nepaisant gyvenimo smūgių, patirtos neteisybės, šmeižto, kunigas su šypsena šiandien žiūri į mus, bet tik iš nuotraukos.

 


Atrodo, dar vakar jis mielai bendravo su broliais kunigais, bendradarbiais, pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ nariais, Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais, lankė ligonius, drąsindamas ir stiprindamas juos Dievo Žodžiu.

Kiekvienais metais į baziliką už a.a. kan. kun. Juozą Gražulį pasimelsti ateina parapijiečiai ir tie, kuriems jis buvo artimas, brangus...

Važiuodami per Alytų, dažnai parapijos tikintieji stabteli prie Šv. Kazimiero bažnyčios ir aplanko kanauninko kapą, esantį šios bažnyčios šventoriuje.


Šv. Mišios už kan. kun. Juozą Gražulį taip pat buvo aukojamos ir Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje.  Šv. Mišioms vadovavo kun. Artūras Kazlauskas.

Dievo gailestingumo Tau, ištikimasis Viešpaties vynuogyno tarne.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021