Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėta Gedulo ir vilties diena (2016-06-14)

Paskelbta: 2016-06-15

Birželio 14 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo paminėta Gedulo ir vilties diena.

18.00 val. buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius ir kankinius, minint 75-ąsias metines nuo pirmųjų masinių trėmimų ir žudynių Lietuvoje. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

 

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Šiandien atėjome pasimelsti už savo tėvus, senelius, gimines, pažįstamus, kurie prieš 75-erius metus buvo tremiami iš Lietuvos. Birželio 14-oji į Tėvynės širdį įsirėžė skaudžiu, neužgyjančiu randu, kuris, kaskart atsinaujinęs, verčia naujai įvertinti ir išgyventi tų dienų kraupius įvykius. Įvertinti ir pamąstyti, ką aš darau, kad tie laikai nepasikartotų....


Mes privalome tai perduoti iš kartos į kartą, kad patirti, išgyventi baisūs laikai skatintų būti budrius, nepasiduoti jokioms provokacijos, kurios įstumtų Lietuvą ir panašią vergiją. Priminkime jaunimui masines žudynes, baisius tardymus, dundančius į nežinią ešelonus, kuriais buvo vežami tūkstančiai ištremtųjų ar nuteistųjų Lietuvos ūkininkų, mokytojų, kunigų, studentų... Iš jų buvo atimta viskas – namai, šeima, tėvynė. Su didžiausia pagarba žemai nulenkime galvas prieš tuos, kurie nepaisydami žiaurių represijų išsaugojo brangų lietuvišką žodį, kalbą, meilę Dievui ir Tėvynei.“


Šv. Mišių metu skambėjo kompozitoriaus Gintaro Samsono kūrinys „Missa pro Patria“ (Mišios už Tėvynę), kurias atliko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vadovas – Romualdas Gražinis), Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras (vadovė – Nijolė Jautakienė), Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras (vadovė – Violeta Savickaitė-Paciūnienė), kamerinis choras „Aidija“ (vadovas – Romualdas Gražinis) ir Bernardas Vasiliauskas (vargonai). Dirigentas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Romualdas Gražinis.


Po palaiminimo gausiai susirinkę šv. Mišių dalyviai plojimais padėkojo chorų vadovams, dirigentui, vargonininkui ir jauniesiems giesmininkams už nuostabią raudą – giesmę, jautriai išgiedotą su meile ir padėka Dievui už Tėvynės laisvę ir jos viltingą ateitį.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021