Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai (2016-07-12)

Paskelbta: 2016-07-14


2016 m. liepos 12 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Kauno „Saulės“ gimnazijos, 88 - osios abiturientų laidos, brandos atestatų įteikimo šventė, kuri prasidėjo iškilminga eisena nuo gimnazijos į Kristaus Prisikėlimo baziliką. Eisenos priekyje prie bazilikos altoriaus buvo atneštos Lietuvos respublikos ir Kauno „Saulės“ gimnazijos vėliavos bei tradicinis rugių pėdas, kaip abiturientų mokslo brandos simbolis. Po iškilmingos eisenos buvo sugiedotas Lietuvos respublikos ir „Saulės“ gimnazijos himnai.


Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino susirinkusius abiturientus, mokyklos vadovybę, abiturientų tėvelius. Klebonas kalbėjo: „ Susirinkote šiuose Dievo namuose, kad galėtumėte padėkoti Dievui už pasiektus rezultatus ir kad Dievas laimintų jūsų tolimesnį gyvenimo kelią. Dabar atėjo kitas egzaminas jūsų pasirinkimų į ateitį, o kartu ir jūsų širdies egzaminas. Sutiksit labai daug žmonių, kuriems reikės parodyti ko jūs verti, parodyti daug dėmesio. Iš visos širdies linkiu jums kad būtumėte tie aktyvūs Lietuvos piliečiai, bet nepamirštumėte, kad yra Dievo Žodis – Šventasis Raštas, kuriuo vadovaudamiesi galėsite labai daug pasiekti ir labai daug gero žemėje padaryti. Išsaugokite Dievo Meilės įstatymą, kuris parodo, kad gyvendami meilėje, mes atrandame tikrąsias gyvenimo vertybes ir kartu galime kalnus nuversti. Dabartinis jūsų rūpestis – kur stosite, ko toliau sieksite. Laikas bėga labai greitai. Pradėdami naują savo gyvenimo etapą, nepamirškite ką davė ši gimnazija. Išsaugokit šiltus prisiminimus. Tai ką jūs gavote gimnazijoje - jūs perduosite kitiems ir tuo garsinsit Lietuvą, gimnaziją ir, žinoma, save pačius. Linkiu, kad jūsų troškimai, kuriuos jūs turite savo širdyse išsipildytų. Būkite pasiruošę sutikti gyvenimo iššūkius, nes nebus tiktai pačios gražiausios ir vertingiausios akimirkos. Te Dievas laimina jūsų pasirinkimą. Išlaikykite tvirtą tikėjimą, kuriuo būtų paremtas tolimesnis jų gyvenimo kelias.“ – linkėjo klebonas.


Susirinkusius abiturientus, jų tėvelius, svečius ir gimnazijos vadovus bei mokytojus, muzikiniais kūriniais sveikino Lietuvos dainininkė Alė Kalvaitytė ir gimnazijos meno vadovė Jovita Kulakauskienė.

“Šiandien, mielieji, gaudami atestatą jūs galvojate apie kitus savo gyvenimo skrydžius. Ar Kauno Saulės gimnazijoje subrandintos mintys taps realybe, padedančia siekti, kurti, atsinaujinti ir gyventi, tai priklauso nuo jūsų pačių” – šiomis mintimis į abiturientus kreipėsi gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lijana Čiarienė, kuri pakvietė sveikinimo žodį tarti “Saulės” gimnazijos direktorę Sonatą Drazdavičienę.


"Brangūs svečiai, mieli abiturientai, mokytojai ir tėveliai” – kalbėjo gimnazijos vadovė, –“ Šiandien visiems džiugi diena. Gimnaziją baigė 220 abiturientų. 8 klasės – labai daug. Baigėsi nerūpestingas ir labai smagus, tačiau atsakingas jūsų gyvenimo etapas. Išlaikėte brandos egzaminus.Vienus egzaminų rezultatai pradžiugino, kitus privertė sunerimti – ką rinktis, kuriuo keliu pasukti. Gavome 40 atestatų su pagyrimu. Džiaugiamės valstybinių brandos egzaminų rezultatais – net 40-čia 100 balų įvertinimų. Visų brandos egzaminų išlaikymo vidurkis – 72 balai. Sveikiname visus 88-osios laidos abiturientus! Noriu padėkoti visiems, kurie savo laisvalaikį, kūrybiškumą, žinias skyrė Saulės gimnazijos tradicijų puoselėjimui, visada buvo pirmieji organizuojant renginius, kuriant puoselėjant tradicijas, skubant į pagalbą klasės auklėtojui, dalyvaujant įvairiuose projektuose. Mieli, jau buvę, Kauno “Saulės” gimnazijos gimnazistai, “Saulė” seniai jau tapo jums ne vien mokykla, kur ateinama pasisemti tik žinių. “Saulė” tai vieta, kur išauga vertybinis pamatas, čia išaugantiems ir iš čia išeinantiems. Po 5-15 metų mūsų buvę mokiniai čia vėl sugrįžta, tik dabar jau su savo darbais, projektais, o kartais tiesiog prisiminimų vedini, nes čia savotiška filosofija - laikantis gimnazijos šūkio „Sol lucet omnibus“ (lot. Saulė šviečia visiems). Lauksime jūsų sugrįžtančių.


Mielieji, noriu palinkėti jums paties svarbiausio dalyko gyvenime – laiko. Tegu jums užtenka laiko viskam ir svajonėms, ir iššūkiams, visoms gyvenimo akimirkoms. Tegu visada užtenka laiko mylėti ir džiaugtis gyvenimu, renkantis pačius geriausius dalykus – stipriausias knygas, kiečiausius filmus, tikriausius draugus, pilniausius žodžius ir ištikimiausius savo gyvenimo pakeleivius. Tegu visiems ir visada šioje žemėje užtenka laiko mylėti, mąstyti ir džiaugtis. Linkiu jums visiems patirti tikrąją gyvenimo vertę. Išsineškite tai, kas yra geriausia, nes mūsų gimnazija yra mokymosi ir kultūros centras, kuriame vyrauja įsitikinimas: gabumai yra ugdytinos dovanos, pasiekimai – tolimesnių tikslų siekis – ne savo asmeninei naudai, bet gimnazijos, miesto, šalies labui.

Linkiu visiems jums sėkmingai pradėti naują gyvenimo etapą, kuris tikrai atneš jums daug prasmingų gyvenimo akimirkų“ – linkėjo direktorė.


Vėliau abiturientus sveikino savivaldybės atstovai: Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas ir buvęs “Saulės” gimnazijos absolventas, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimams prof. dr. Dainius Pavalkis. Savo linkėjimus abiturientams išsakė ir klasių auklėtojai bei tėvų komiteto nariai: „Brangūs Kauno „Saulės“ gimnazijos 87-osios laidos abiturientai, jūsų brandą liudijantys dokumentai jau jūsų rankose - pasidžiaukite naujos pradžios pradžia. Šventė jau baigiasi ir visų akys krypsta į skirtingas puses – ten, kur jus ves jūsų pasirinkti keliai. Baigėsi vienas gyvenimo etapas, prasideda kitas... Gero skrydžio į brandų ir savarankišką gyvenimą!“


Po gražių ir nuoširdžių sveikinimų, abiturientams buvo įteikti brandos atestatai, kurie atvers jaunuoliams vartus į tolimesnį jų gyvenimo kelią. Gavusieji brandos atestatus abiturientai turėjo galimybę nuo bazilikos terasos pažvelgti į savo gimtąjį miestą.

„Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021