Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su arkivyskupu (2016-08-08)

Paskelbta: 2016-08-08

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos Caritas, Kauno Caritas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos Carito bei socialinių paslaugų centro darbuotojai rinkosi Kauno arkivyskupijoje norėdami pasveikinti Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą 25 metų kunigystės jubiliejaus proga.

Susitikimo metu maloniai pabendravome prie kavos puodelio, pasidalinome nuveiktais darbais vasarą, pristatėme veikiančius projektus, aptarėme tolesnes darbo vizijas.


Vėliau arkivyskupas L. Virbalas palydėjo darbuotojus ant arkivyskupijos terasos, ten grožėjomės atsiveriančiu Kauno kraštovaizdžiu.


Džiaugiamės kartu su arkivyskupu metropolitu L. Virbalu Jo pašaukimu tarnauti Dievui ir žmonėms.

Telaimina Dievas Jūsų  tarnystę ir teatlygina gausiomis malonėmis.

Parapijos Carito informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021