Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Fatimos Dievo Motinos statulos piligrimystė Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-08-30)

Paskelbta: 2016-08-31

Rugpjūčio 30 d. 17.30 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji sulaukė TFP delegacijos su Fatimos Dievo Motinos statula. (TFP - tai Tradicijos, Šeimos, Nuosavybės vertybes ginanti  įvairių tautų atstovų organizacija, vadovaujama generalinio direktoriaus, atstovo Lietuvai Renato William Murta de Vasconcelos).


Svečius prie bazilikos durų pasitikęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius uždėjo ant Dievo Motinos statulos karūną ir užkabino rožinį.

Skambant dūdmaišio garsams, statula iškilmingai buvo įnešta į baziliką,  ją lydėjo būrelis skautų iš Baltarusijos. Pamaldos prasidėjo Švč. Mergelės  Marijos litanija, šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

„Šiandien, kaip jau daugelį metų baigiantis vasarai, sulaukėme Dievo Motinos iš Fatimos, - kalbėjo klebonas, -  ir kartu susirinkome padėkoti Dievo Motinai Marijai, prašyti jos užtarimo bei nuolankumo pas Dievą. Kviečiu melstis už vaikus, jų tėvelius ir prašyti Dievo Motinos globos čia susirinkusiems vaikams.

Taip pat kviečiu prisiminti ir melstis už a.a. Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarą Antaną Račą, kuris daugelį metų lydėjo šią delegaciją Lietuvoje“.


Homilijoje monsinjoras skyrė dėmesį  pamaldumui Dievo Motinai Marijai, kuri yra tikėjimo ir meilės apaštalė, kvietė mokytis iš jos melstis, prašyti jos užtarimo, kad gyventume pagal Dievo valią.

Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas, sukvietęs visus vaikus prie altoriaus, juos palaimino.


Delegacijos atstovai padovanojo  2016-2017 m. kalendorius, kuriuose pasakojama Marijos pasirodymo istorija ir aiškinama Fatimos žinia, jos reikšmė šiandienos pasaulyje bei Dievo Motinos pažadas.   2017 m. gegužės 13 d. sukaks 100 metų nuo pirmojo Švč. Mergelės  Marijos apsireiškimo Fatimoje.

Fotografijos R. Šaknio ir A. Narušienės

                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021