Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis Parapijos šeimų bendruomenės susitikimas po vasaros atostogų (2016-09-08)

Paskelbta: 2016-09-08

Rugsėjo 7 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo Šeimų bendruomenė susirinko į pirmąjį įvadinį rudens susitikimą.

Susirinkimas prasidėjo Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šv. Mišiomis, Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.

Po to sekė pokalbiai, diskusijos prie arbatos.

Dvasios vadovas mons. V. Grigaravičius supažindino su rudens programa, kurios pagrindinis tikslas - tikėjimo ugdymas, šeimos vertybių skleidimas.

Bendrų diskusijų išvadoje buvo numatytos tradicinės adventinės rekolekcijos vienuolyne, išvykos ir kiti susitikimai su dvasininkais.

                                    St. Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021