Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Šiluvos atlaiduose švenčia Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų (2016-09-11)

Paskelbta: 2016-09-12

Rugsėjo 11 d. nuo bazilikos išvyko pilnas autobusas piligrimų į garsiuosius Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Šios dienos intencija buvo, kad Lietuvos žmonės priimtų Dievo dovaną - gailestingumą.


Nuostabus, kiek neįprastas rudeniškai šiltas oras kvietė džiaugtis ir švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimą.

Prieš vidudienio šv. Mišias aikštėje, vadovaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, gausiai susirinkę tikintieji meldėsi Rožinio malda, kuri buvo transliuojama per Marijos radiją.

Po jos katechezę apie Dievo gailestingumą sakė Šiluvos bazilikos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Pagrindinių 12.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Pedro López Quintana, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Patarnavo Kauno ir Telšių seminarijų diakonai, klierikai, pasauliečiai vyrai, besirengiantys nuolatinei diakonystei.


„Pagrindinė Evangelijos žinia, kurią mums nuolat primena popiežius Pranciškus ir kuri ypatingai skamba šiais Gailestingumo jubiliejaus metais, – Dievas mus myli ir lydi, kaip lydėjo Jėzaus protėvius. Dievas yra visų Tėvas.... Visi galime patirti Dievo gailestingumą ir juo dalintis“, – homilijoje kalbėjo arkivyskupas. (Išsamiai skaityti >>>).

Po šv. Mišių parapijos piligrimai neskubėjo vykti namo: vieni meldėsi koplyčioje, kiti sutiko piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyvius ir dalyvavo šv. Mišiose, kuriose turėjo garbę giedoti mūsų parapijos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko, o dar kiti nuskubėjo į mugę (išsamiai apie iškilmę skaityti >>>)

Gįžome namo pakylėta dvasia, apdovanoti Švč. Mergelės Marijos ir Eucharistijos teikiamomis malonėmis, norėdami būti geresni, jautresni, trokšdami savo džiaugsmu pasidalyti su laukiančiais artimaisiais.

Fotografijos R. Šaknio

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021