Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šeimų bendruomenės svečias – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. „Išsibarsčiusių avių ganymas Sibire“ (2016-09-21)

Paskelbta: 2016-09-23

 2016 m. rugsėjo 21 d. parapijos šeimų bendruomenei arkivyskupas pasakojo apie savo 5 savaičių kelionę po Sibirą, aplankytas parapijas, susitikimus su tikinčiaisiais. Kelionės tikslas: katalikybės plėtros įvertinimas.

Iš svečio pasakojimo ir nuotraukų sunku nepastebėti kontrastų: peizažų platybės ir nedidelės saujelės tikinčiųjų parapijose, betoniniai tarybinės architektūros miestai ir kaimiški trobesiukai mėlynomis langinėmis, budistų šventyklos, stačiatikių, sentikių, katalikų bažnyčios permaišiui su gigantiškomis Lenino galvomis...

Kokia kalba ir forma kviesti žmones tikėjimui, maldai? Arkivyskupas S. Tamkevičius atsakė: „Daryti gera“.


Antroje susitikimo dalyje kalbėjome ne tik apie geografines periferijas, bet ir Lietuvos tikinčiųjų aktualijas: politinę situaciją, šiuolaikines vertybes. Arkivyskupas dalijosi savo išgyvenimais lageriuose ir tremtyje, liudijo krikščioniškos valios ir tikėjimo tvirtumą.


Sekmadienio homilijoje, tarsi įžangoje prieš šį susitikimą, kun. Kazlauskas pasakė, kad prašydami Dievo nurodyti kelią, negalime tikėtis patogumų ir malonumų, turime būti pasiruošę netikėtiems išbandymams ir sunkumams, kuriems įveikti nepakanka įprastų gebėjimų.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pokalbyje su bendruomenės nariais neišsižadėjo kančios, neteisybės, patirtos kalėjime ir tremtyje, bet patvirtino jų vertę.

Ieva Kuodienė , Bendruomenės narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021