Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinės misijų dienos paminėjimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2016-10-16)

Paskelbta: 2016-10-17

Popiežius Pranciškus 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga kalbėjo: „.... Gailestingumo ypatingasis jubiliejus, švenčiamas Bažnyčios, ypatinga šviesa apšviečia ir 2016 m. Pasaulinę misijų dieną: kviečia laikyti misiją ad gentes didžiuliu, milžinišku gailestingumo darbu - ir dvasiniu, ir materialiniu. Juk šią Pasaulinę misijų dieną visi esame kviečiami „išeiti“ kaip misionieriaujantys mokiniai, kiekvienas savo talentus, kūrybiškumą, išmintį ir patirtį paskirdamas tam, kad žinia apie Dievo švelnumą bei atjautą pasiektų visą žmonių šeimą.

Dėl savo užduoties misionieriauti Bažnyčiai rūpi tie, kurie dar nepažįsta Evangelijos, nes ji trokšta, kad visi būtų išganyti ir patirtų Dievo meilę. Jai „tenka užduotis skelbti Dievo gailestingumą, tvinksinčią Evangelijos širdį“ (Bulė Misericordiae vultus, 12), ir nešti žinią apie gailestingumą į kiekvieną žemės kampelį...“  (išsamiau skaityti Bažnyčios žinios, nr. 9, rugsėjo mėn.>>>)


Spalio 16 d. Sumos šv. Mišias Pasaulinės misijų dienos proga bazilikoje aukojo prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Homilijoje prelatas tikinčiųjų retoriškai klausė: „Ar aš galiu būti misionieriumi?" Ir pats atsakė: „Ne tik galiu, bet ir privalau. Kiekvienas iš mūsų privalome ir pirmiausia turime būti misionieriumi savo šeimoje, darbe, universitete, susitikdami su žmonėmis. Būkime atviri: Kristaus yra čia pat mūsų tarpe, o žmonės Jo ieško. Mes nenuvedame jų prie Kristaus, o turime vesti asmeniškai patys, turime savo pavyzdžiu eiti kartu. Tai yra mano, kaip kataliko, pareiga. Jei jos neatliksiu šiandien, gal jau neturėsiu galimybės vėliau tai padaryti.

Ar kartais neliekame nuošalėje, ar visada esu pavyzdys kitiems?" - kvietė pamąstyti prelatas.


Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko prelato V. S. Vaičiūno naujos, jau ketvirtosios, poezijos knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021