Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų rytmetis skirtas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui (2016-10-23)

Paskelbta: 2016-10-28


Spalio mėnuo pašvęstas Dievo Motinai Marijai. Esame kviečiami Rožinio maldoje apmąstyti Švč. Mergelės Marijos ir Jos Sūnaus slėpinius. Džiugu, kad šiandieniniame skubančiame ir paviršutiniškame pasaulyje ši malda vis dažniau naujai atrandama krikščioniškų šeimų aplinkoje.


Spalio 23-osios sekmadienio rytmetį Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su vaikais skyrė ypatingai gražiai ir giliai Šv. Rožinio maldai. Neišsigandę darganoto oro tėveliai su vaikučiais atvykome į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnytėlę. Čia mūsų visų jau laukė ses. Ramutė Budvytytė, SSC, kuri buvo specialiai paruošusi vietą mažųjų maldai bei rožinio gamybai. Suklaupę ratu, priešais Švč. M. Marijos statulą, vaikai klausėsi ses. Ramutės trumpo pasakojimo apie šią nuostabią maldą.


Vėliau vaikai pasidalinę nedidelėmis grupelėmis, padedant mamoms ir tėčiams, iš kaštonų ir ąžuolų gilių vėrė po vieną rožinio slėpinį. Džiaugsmas akims ir širdžiai matyti, tokį vaikų susidomėjimą bei norą kiekvienam įverti savo pasirinktą gilę, ar kaštoną. Tuo tarpu mamų giedamos giesmės Marijai, padėjo nurimti, susikaupti bendrai maldai. Ilgai netrukus, jau buvo suvertos visos penkios rožinio paslaptys, kurias surišus galėjome džiaugtis dideliu ir gražiu rudens gėrybių vėriniu - rožiniu.

Giedodami giesmę „Su galinga rožančiaus malda“ pradėjome bendrą maldą. Kadangi esame jaunos šeimos ir daugumos vaikai dar labai maži, nutarėme melstis rožinį taip, kad ši malda būtų geriau suprantama vaikams. Apmąstydami Džiaugsmo slėpinio pirmąją dalį, ses. Ramutė pakvietė visas mamas prieiti arčiau ir atsistoti šalia Švč. M. Marijos statulos, tada vaikučių paprašė melstis už savo mamytes, o ypatingai už Kotrynos ir Jokūbo mamą Živilę, prašant jai Motinėlės Marijos globos, užtarimo ir išgydymo malonės.


Ta akimirka buvo nenusakoma - tikrai pajutau motinišką Dievo Motinos Marijos apkabinimą. Mąsčiau apie tai, kokios esame reikalingos savo vaikams ir dėkojau Dievui už dovanotą malonę būti mama. Taip pat vaikai meldėsi ir už savo tėčius, prašydami Marijos užtarimo bei dvasios stiprybės. Nepaprastai gražus ir labai reikalingas šis laikas... Laikas būti visiems kartu šioje, gyvai jungiančioje maldoje, kuri per Motinos Marijos širdį suvienija mus su Kristumi.

Maldos pabaigoje, apmąstant paskutinįjį slėpinį „Jėzaus atradimas šventykloje“, ses. Ramutės vedami vaikai ėjo ieškoti Jėzaus. Sustoję prie tabernakulio, sužinojo, kad pats džiaugsmingiausias susitikimas su Viešpačiu, gyvuoju Dievu įvyksta per Šv. Mišias. Būdami taip arti, vaikai padėkojo ir pagarbino Jėzų esantį Švč. Sakramente. Išeidami vaikai dar spėjo iš kaštonų ir gilių susiverti sau mini apyrankę, kuri primins ir galbūt sužadins norą vėl melstis šią nepaprastą Rožinio maldą.

Vaikai – tai pačios brangiausios dovanos, kurias esame gavę iš Dievo. Kaskart žvelgdami į savo vaikus, ištvermingai ir vieningai atsidėkime maldai. Tesujungia ji visų mūsų širdis, tarsi mažus rožinio karoliukus žodžiais, kuriuos supranta ir su džiaugsmu kartoja net patys mažiausieji – „Sveika, Marija!“.

Kristina Gelažnikienė,  Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021