Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žinios iš parapijos mokyklų. Susikaupimo rytas „Amžinojo laiko upe“ „Saulės“ gimnazijoje (2016-10-26)

Paskelbta: 2016-10-28

Spalio 26 d. rytą  „Saulės" gimnazijos bendruomenės atstovai į mokyklą atėjo neįprastai anksti – prieš dienos darbus susibūrėme tikybos kabinete.

Dorinio ugdymo mokytojų N. Kulėšienės ir N. Zaveckienės organizuotame tradiciniame susikaupime „Amžinojo laiko upe“ gilinomės į gyvenimo ir amžinybės prasmę, paminėjome išėjusius artimuosius, mirusius gimnazijos mokytojus, mokinius, mūsų tėvynainius, atgulusius amžino poilsio toli nuo Tėvynės, Sibiro tremtyje, ir visus mūsų tautai ir Tėvynei nusipelniusius žmones bei jų atminimą. Visą dieną gimnazijos erdvėse degančios žvakutės liudijo susikaupimą prieš Vėlinių ir Visų Šventųjų šventę...


 


„Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021