Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno kunigų seminarijos auklėtinių susitikimas su I dekanato dekanu mons. Vytautu Grigaravičiumi (2016-11-04)

Paskelbta: 2016-11-04

Lapkričio 4 d. į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją susitikti su Kauno I dekanato dekanu ir parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi atvyko Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai - VDU Katalikų teologijos fakulteto IV ir V kurso studentai, lydimi šio fakulteto dėstytojo ir Kunigų seminarijos studijų dekano prelato prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno.


Susitikimo tikslas buvo supažindinti šiuos kunigystės šventimams besirengiančius seminaristus su pastoracija parapijoje.

Mons. Vytautas Grigaravičius studentus supažindino su visais parapijos dokumentais, archyvine medžiaga bei pateikė informaciją, kurią turi žinoti kiekvienas parapijos kunigas.


Seminaristams kilo daug klausimų, į kuriuos iš savo 25 metų kunigo tarnystės praktikos išsamiai atsakinėjo ir patirtimi noriai dalijosi dekanas.

 


Tikimės, kad ši praktinė pamoka buvo naudinga būsimiems kunigams.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021