Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Antrasis slaugos ir sielovados kursų „Gailestingai veik“ susitikimas (2016-11-09)

Paskelbta: 2016-11-11


Šį trečiadienį vyko antrasis slaugos ir sielovados kursų „Gailestingai veik“ susitikimas, kurio tema buvo „Pirmoji pagalba namuose“. Šią  temą pristatė Artūras Stoškus, Kauno samariečių bendrijos darbuotojas, paramedikas.

A. Stoškus pristatė pirmąją pagalbą sąmonės netekimo, užspringimo, epilepsijos, insulto, miokardo infarkto bei kraujavimo atvejais.

Radus žmogų, nukritusį ant žemės, kuris neatsiliepia į šaukimą, pirmiausia reikia užsitikrinti savo saugumą. Norėdami įvertinti žmogaus sąmonę, turėtume garsiai ir aiškiai jo paklausti – kas atsitiko? Jeigu žmogus nereaguoja, tada tikriname jo kvėpavimą – apžiūrime burną, ar niekas netrukdo kvėpuoti, stengiamės pamatyti, pajausti, ar yra kvėpavimo požymių. Jei žmogus nekvėpuoja, kviečiame greitąją medicinos pagalbą.


Dėstytojas taip pat priminė bendruosius pagalbos telefonus: 112 – bendras pagalbos numeris (BPC); 03 – iš TEO tiesiai į GMPS; 033 – iš mobiliųjų telefonų tiesiogiai į GMPS Norintieji, galėjo patys pabandyti atlikti veiksmų seką bei pabandyti gaivinti tam pritaikytą manekeną, atliekant 2 įpūtimus ir 30 paspaudimų. Užspringimo atvejus klausytojai taip pat galėjo išbandyti praktiškai ant specialių mokymosi priemonių.

Užspringimas gali būti dalinis arba pilnas. Dalinio užspringimo atveju skatiname užspringusį asmenį kosėti ir stebime jo būklę. Pilno užspringimo atveju žmogui suduodame ne daugiau kaip 5 kartus į tarpumentę. Jei tai nepadeda atliekame Heimlicho veiksmą. Žmogui praradus sąmonę, kviečiame greitąją pagalbą.

Žmogų ištikus epilepsijos priepuoliui, pirmiausia turėtume pasirūpinti, kad jis nesusižalotų krisdamas. Taip pat stengiamės patraukti visus pavojingus daiktus iš aplinkos. Po galva galime padėti ką nors minkšto, kad nesusitrenktų. Būtinai kviečiame greitąją medicinos pagalbą. Svarbu prisiminti, jog nieko nereikia dėti žmogui į burną!


Insulto atveju gali sutrikti žmogaus kalba, atsiranda veido raumenų bei vienos kūno pusės raumenų silpnumas arba paralyžius. Jei įtariame insultą, kuo greičiau kviečiame greitąją medicinos pagalbą, nuraminame ligonį bei laukiame profesionalios pagalbos.

Miokardo infarkto atveju pirmiausia nuraminame žmogų. Nukentėjusiajam suteikiame patogią padėtį, kad jis galėtų lengvai kvėpuoti, bei kviečiame greitąją pagalbą. Duodame aspirino tabletę bei stebime gyvybinius požymius (sąmonę, pulsą, kvėpavimą).

Dėstytojas paskaitos metu suteikė naudingos informacijos apie įvairius kraujavimo atvejus. Svarbiausias išorinio kraujavimo stabdymo būdas – žaizdos užspaudimas ranka, bintu ar kuo kitu. Vidinio kraujavimo atveju, nuraminame nukentėjusįjį, suteikiame jam patogią padėtį, dedame šaltį ant įtariamos kraujuojančios vietos ir skubiai kreipiamės profesionalios pagalbos. Paskaitos metu dalyviai aktyviai įsijungė, uždavinėjo klausimus, pabandė kai kuriuos dalykus atlikti praktiškai.

Kitas susitikimas vyks lapkričio 23 d. Maloniai laukiame visų norinčių prisijungti ir gilinti savo žinias slaugos ir sielovados srityje!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021