Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Caritas rekolekcijos Šiluvoje (2016-11-14)

Paskelbta: 2016-11-14


Lapkričio 12 ir 13 d. Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos Carito organizuotos rekolekcijos, tema „Rasti Dievą visur“.

Rekolekcijas organizavo Kauno I dekanato reikalų vedėja Ona Virbašiūtė, susikaupimo renginį vedė Kauno kurijos sielovados programų koordinatorė  Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.


Rekolekcijose dalyvavo savanoriai iš skirtingų Kauno arkivyskupijos Caritas  dekanatų.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje.

 


Vėliau, vedami Vaidos Vaida Spangelevičiūtės - Kneižienės  dvasiniais apmąstymais, skaitėme ir analizavome Šventojo Rašto ištraukas, meldėmės, giedojome. Pagrindinis klausimas, kurį nagrinėjome rekolekcijoje - „Kur Tu esi, Viešpatie?“

Visi bandėme sau atsakyti, kada mes sutinkame Dievą, kuo mes Jį laikome, kodėl ištinka dvasinės krizės ir kas mums vėl padeda iš naujo Dievą pažinti?

Buvimas kartu, gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, galėjome atsitraukti iš įprastinės veiklos ir susitelkti tik dvasiniam patyrimui.

 Parapijos Caritas koordinatorė J. Matikovienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021