Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Po bažnyčios skliautais – Pažaislio muzikos festivalio garsai (2008-06-15)

Paskelbta: 2008-06-17

 

Birželio 15 d. Tautos šventovėje skambėjo Onutės Narbutaitės „Tres Dei Matris Symphoniae“ (Trys Dievo Motinos simfonijos). Kūrinį atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas, Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis, Kamerinis choras „Aidija”, vadovas Romualdas Gražinis, dirigentas Robertas Šervenikas.

2004 m. didelio dėmesio sulaukusi O. Narbutaitės „Trys Dievo Motinos simfonijos“ pasaulinė premjera Frankfurte prie Oderio  šį kartą skambėjo Tautos šventovėje.

Kauniečiai ir jų svečiai turėjo progą antrą vakarą iš eilės pasiklausyti koncerto Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Todėl nenuostabu, kad bažnyčioje koncerto klausėsi ir jauni, ir pagyvenę, matėsi jaunų šeimų su mažais vaikais. Pastatyta didelė scena atlikėjams neužgožė Tautos šventovės grožio, tik dar didingiau atrodė, kai visi atlikėjai išsirikiavo koncertui. Ši Šventovė pirmą kartą matė tiek atlikėjų vienu metu.

„Trys Dievo Motinos simfonijos“ - tai trijų dalių simfonija, kuri apima tris svarbiausius su Kristumi ir Marija susijusius momentus – Apreiškimą, Jėzaus Gimimą ir Nukryžiavimą. Pagrindinės trys dalys parašytos remiantis tradiciniais Ave Maria, Gloria ir Stabat Mater tekstais.
                                                                                         Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021