Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės svečias - kardiologas prof. A. Vainoras (2016-11-16)

Paskelbta: 2016-11-18


Darganotą lapkričio 16 d. vakarą šeimų bendruomenės susirinkime vyko karšta diskusija, inicijuota profesoriaus kardiologo Alfonso Vainoro. Profesoriaus pastebėjimu, plečiantis žmonių pažinimui, mokslas kuo toliau, tuo labiau artėja prie religijos, nes kai kurių reiškinių atsiradimas neįmanomas be išorinės jėgos veikimo.

Profesoriaus apibrėžimu, mokslas – sutvarkytų žinių visuma, religija – žinių visuma, kuria tikime be įrodymų. Aptartos vyraujančios pasaulėžiūros apie gyvybės atsiradimą Žemėje: Didžiojo sprogimo, Darvino evoliucijos teorija. Profesoriaus teigimu, šios teorijos nėra išsamios, nes vis daugiau patvirtinančių duomenų, kad tai įvyko neatsitiktinai, kad Visatos istorija per trumpa gyvybės atsiradimui po Didžiojo sprogimo, kad jokios genų mutacijos negalėtų užtikrinti tokių pasikeitimų, kurie įvyktų žmogbeždžionei virstant žmogumi.


Žmogaus evoliucija vyko prisiderinant prie aplinkos, lyg kažkam prilaikant ir vedant. Daktaras apgailestavo, kad nėra realaus tikrojo holistinio požiūrio į žmogų, jo sveikatą ir gydymą tiek mūsų šalyje, tiek visame Vakarų pasaulyje. Atkreiptas dėmesys į Rytų medicinos privalumus. Gydant žmogų fiziniam, energetiniam ir informaciniam lygmenyse, kas yra taikoma tradicinėje kinų medicinoje, pasiekiami geresni rezultatai, mažesnės išlaidos sveikatos apsaugai. Aptartas mūsų ryšys su laiku, praeitimi, žeme.

Profesorius papasakojo apie bendradarbiavimą su Širdies matematikos institutu Amerikoje, kuris kartu su NASA pradėjo kurti magneto nikus, fiksuojančius Žemės magnetinio lauko kitimus, ir stebėti Žemės virpesių poveikį žmogaus širdžiai, traumatizmui, emocinei būsenai įvairiose pasaulio šalyse, tame tarpe Lietuvoje (Baisiogaloje).

Kai vietinis lokalus laukas susilpnėja, vyresnio amžiaus žmonės dažniau patenka į ligoninių priėmimo skyrius dėl patirtų traumų, širdies ritmo sutrikimų, kai laukas stiprus – didesnis poveikis jauniems žmonėms. Žemi dažniai (7-8 Hz) skatina kūrybiškumą, ramina, šis dažnis negirdimas. Tokiu dažniu skamba vakariniai Tibeto varpai („Kaip kūrė meistrai tokius varpus? Be niekieno pagalbos?“). Žemi dažniai aktyvuoja ir palaiko medžiagų apykaitą, tai yra panaudojama kosminių skrydžių metu, saugant kosmonautų sveikatą.

Profesorius pateikė sukrečiančius pavyzdžius, kaip Žemės magnetiniai laukai 2,5 val. anksčiau sureagavo į 2001.09.11 tragiškus įvykius Niujorke, į 2013 m. vykusius sprogdinimus per Bostono maratoną. Lietuvoje 2016-08-23 stebėtas reikšmingas magnetinių laukų sustiprėjimas, minint Juodojo kaspino ir Baltijos kelios metines. Atsiranda moksle nauja pažiūros pozicija, kad didelį magnetinių laukų svyravimą duoda žmonių atjauta, bendrystė, kooperacija, bendra malda ir tai sutampa su tuo, ką sako religija.

Bendruomenės narė Rasa Meištienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021