Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos Mišiomis Aušros Vartų šventovėje užbaigėme Gailestingumo šventuosius metus (2016-11-20)

Paskelbta: 2016-11-21

Visą savaitę piligrimai iš visos Lietuvos važiavo į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus pasimelsti ir padėkoti Švč. M. Marijai Dievo Motinai.

Kiekviena atlaidų diena buvo skirta apmąstyti gailestingumo darbus: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius. 


Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai taip pat dalyvavo šiuose atlaiduose: vieni važiavo su Marijos radijo darbuotojais, kiti su Pauliaus II piligrimų centru , o dar kiti - individualiai.

Lapkričio 20 d. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo iškilmė vainikavo liturginius metus ir šiuos Gailestingumo šventuosius metus.

Gailestingumo Jubiliejaus užbaigimo šventimo ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų uždarymo padėkos iškilmės Vilniaus šv. Aušros Vartų koplyčioje prasidėjo 11 val. Iškilmių šv. Mišių liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Aušros Vartuose susirinko didžiulė minia vilniečių bei piligrimų, o iš dangaus atsiųstas nešaltas, gražus oras padėjo stovintiems lauke žmonėms susikaupti dalyvaujant šv. Mišių aukoje ir klausantis arkivyskupo G. Grušo homilijos: „Šiandien Gailestingumo Motinos Atlaidų paskutinę dieną užbaigiame ne tik Atlaidų savaitę, bet ir Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų, kurį prieš metus pradėjo popiežius Pranciškus, atverdamas Šv. Petro Bazilikos Šventąsias duris ir kviesdamas visą pasaulį žengti pro Gailestingumo vartus. Labai plačiai Šventasis Tėvas atvėrė tas duris – kad visame pasaulyje kiekvienoje vyskupijoje būtų pasiekiamos šios ypatingos jubiliejinių atlaidų malonės ir kad visi kartu galėtume žengti Dievo Gailestingumo link. ….(Visą homiliją skaityti >>>)

Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus baigiasi, bet Jo Gailestingumas amžinas, - baigė homiliją arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Gailestingumo vartų durys pačios paskutinės  buvo užvertos tuo pačiu metu Aušros Vartų šventovėje ir Šv. Petro bazilikoje Vatikane.

Šie liturginiai metai buvo ypatingi: kiekviena proga buvome kviečiami išgyventi Dievo Gailestingumą ir Meilę. Meilė ir gailestingumas - tai Dievo dovana, kuria dalinkimės ir kitais ateinančiais metais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021