Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento pirmąjį sekmadienį pradėjome naujuosius liturginius metus (2016-11-27)

Paskelbta: 2016-11-28


Prasidėjo  adventas – džiaugsmo,   gerų darbų ir dvasinio susikaupimo  laikas laukiant  Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės. Pirmąjį advento sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose šventinami kalėdaičiai, uždegama pirmoji adventinio vainiko žvakė, prasideda Caritas akcija „Gerumas mus vienija“.


Pirmuoju advento sekmadieniu Bažnyčia pradeda naujuosius  liturginius metus.  Žodis „adventas“ reiškia atėjimą, taigi šiandien esame kviečiami į naują budėjimo ir laukimo pradžią - laukti antrojo mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo.

Sekmadienio  Sumos šv. Mišiose parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius homilijoje kalbėjo: „ Per adventą rarotų pamaldose mes  giedame gerai žinomą giesmę „Rasokit, dangūs“, šitaip išreikšdami Dievo Sūnaus antrojo atėjimo laukimą. Jo laukdami, esame kviečiami budėti, o tai reiškia, kad turime   nuoširdžiai, nepaliaujamai melstis ne tik už save, bet ir artimuosius, nelepinti savo kūno,  netenkinti jo geidulių, kas vakarą daryti sąžinės sąskaitą ir klausti savęs: „Ko laukiu? Ko trokštu? Kas man yra svarbiausia?“  Tegul kasdienės maldos visada baigiasi trumpu šūksniu: „Ateik, Viešpatie Jėzau! “


Adventas yra ir pats tinkamiausias laikas susitaikinimui, pirmas rimtas žingsnis pasiryžusiems eiti atsinaujinimo keliu. Tai būtų  nuostabi dovana Jėzui Jo gimimo šventės proga. Tegul įkvepia  ir tepadeda mums Šventoji Dvasia  būti piligrimais, nešančiais žmonėms viltį ir šviesą.

                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021