Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo Šeimų bendruomenės susitikimas su vyskupu K. Kėvalu (2016-11-23)

Paskelbta: 2016-11-29


Vysk.Kęstutis Kėvalas Šeimų bendruomenėje svečiuojasi nebe pirmą kartą, todėl susitikimui nebuvo numatyta konkreti tema.

Po ilgesnės pertraukos tiesiog norėjosi pabendrauti su dvasininku, išgirsti vasaros kelionių įspūdžius, sužinoti jo nuomonę aktualiomis temomis.

Buvo nuostabu išgirsti, apie vieną iš Prancūzijos miestų Nicą. Nicoje mokosi net 60 seminaristų. Bažnyčių ofisuose liko pasauliečiai (referentai, sekretoriai...), o kunigai "išėjo" į bažnyčias, melstis, adoruoti, bendrauti su parapijiečiais. Kaip atsvara genderizmui, kuriamos privačios parapijinės bažnyčios. Gender teorija - naujasis marksizmas, kuris teigia, kad lytis ne biologinė, bet socialinė tikrovė.

Diskutavome apie popiežiaus skelbiamus Bažnyčių liturginius metus. Kokią reikšmę turėjo pasauliui paskelbti 2016-tieji Dievo Gailestingumo metai ir pan. Vysk. Kęstutis ištvermingai atsakinėjo į iškilusius klausimus.

 

 Šeimų bendruomenės informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021