Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kodėl, kas, kada... (2016-11-23)

Paskelbta: 2016-12-07


Lapkričio 23-oji mūsų tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gimimo diena. Trumpai buvo prisimintas jo gyvenino kelias, jo nuopelnai ir darbai Lietuvai.

Kita popietės dalis tapo klausimų ir atsakymų, nes senjorai pateikė kelias dešimtis klausimų, į kuriuos atsakė, komentavo mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis. Kodėl adventas yra ilgesio metas, kokia atleidimo prasmė, adoracijose esmė bei kita.

Lapkričio 30-oji – paskutinis mėnesio trečiadienis. Prasidėjo Adventas – švento laukimo, susikaupimo ir ramybės metas. Kviečiau senjorus papuošti šį laiką gerumu, atlaidumu, nuoširdumu, kad mūsų sielos taptų jautresnės, skaidresnės, pasiryžusios ir pakeičiančios kažką savyje, dovanojančios ką nors artimui, šalia gyvenančiam. Juk adventas mus kviečia į didžią šventę, tad pasitikime ją kupini ramybės, meilės, džiaugsmo.

Popietėje pasveikinome lapkričio mėnesį gimusias senjores. Kuklūs žiedai, bet širdingi linkėjimai. Aldona Pranskūnienė, Nijolė Dapkienė, Marija Veličkienė, Neringa Kalninš, Anastazija Mitkuvienė, Halina Marmienė pasidalino mintimis apie prabėgusius metus, apie praleistą laiką sambūryje.

 Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021