Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė švenčia šv. Kalėdas (2016-12-25)

Paskelbta: 2016-12-27


Pasiruošimas šv. Kalėdų šventėms, Kauno „Saulės“ gimnazijoje, prasidėjo anksti. Mokykla, dar adventui neįpusėjus, jau buvo papuošta Kalėdoms ir bendruomenė pradėjo savo kelionę į susitikimą su ateisiančiu Išganytoju.

Trečiadienį, gruodžio 14 d., gimnazijos Tėvų komitetas visiems mokytojams ir darbuotojams suteikė prasmingas valandas Advento popietėje Lietuvių tautinės muzikos istorijos muziejuje, o ketvirtadienį, gruodžio 15 d., džiaugėmės moksleivių kepinių paroda „Kalėdų namas baltas...“Gruodžio 16 d. gimnazijos mokinių mokomoji bendrovė (MMB) Vilniuje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, dalyvavo MMB konkurse – Kalėdinėje mugėje, o gausus būrys gimnazistų savaitgalį praleido kultūrinėje išvykoje „Kalėdinės sostinės“ – aplankė Varšuvą ir Berlyną. Tą pačią dieną 1F klasės mokiniai apsilankė Garliavos ligoninėje ir pasveikino gydytojus bei ligonius su artėjančiomis šventomis Kalėdomis. Pirmokai padarė 30 puokščių ligonių palatoms papuošti.


Gruodžio 20 d. moksleiviai kartu su Kalėdų seneliu vyko į Žaliakalnio vaikų dienos centrą. Buvo nuvežta surinkta labdara ir paruoštos dovanėlės pagalbos reikalingiems vaikams. Kalėdų senelis, kurio vaidmenį atliko muzikos mokytojas Ugnius Ciprisevičius, su gimnazijos mokinių tarybos nariais, virtusiais „nykštukais“ ir dorinio ugdymo mokytojomis N. Kulėšiene bei Neringa Zaveckiene, pirmiausiai aplankė ir pasveikino vyresniąsias seses Pranciškones. Palikę atminimo dovanėles, visi aplankė vaikų dienos centro vaikučius. Kartu šoko, dainavo, atliko Kalėdų senelio skirtas užduotis ir džiaugėsi senelio dovanėlėmis.


Gruodžio 21 d., gimnazijos bendruomenė, mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai ir nepedagoginis personalas, buvę mokiniai ir garbūs svečiai, susivienijo kalėdinėje popietėje „Sušilkime kalėdine viltim“. Pirmoje šventės dalyje moksleiviai atliko meninę kompoziciją skirtą Kūdikėlio Jėzaus gimimui.

Po prasmingo susikaupimo gimnazijos bendruomenę pasveikino gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, kuri padėkojo gimnazijos moksleiviams, jų tėveliams, mokytojams už atliktus darbus, surinktą labdarą Žaliakalnio vaikų dienos centrui, pasidalinimą gerumu - surinktus pinigus, kurie buvo skirti kelioms sunkiai sergančioms gimnazijos mokytojoms. Gimnazijos bendruomenei sveikinimo žodį tarė Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kunigas Julius Grigonis. Cituodamas poeto Bernardo Brazdžionio eiles, dvasininkas palinkėjo gražaus vidinio nusiteikimo ir darnos sutinkant artėjančią šv. Kalėdų šventę. Po gražių palinkėjimų, antroje šventės dalyje, visus pradžiugino nuotaikingas moksleivių spektaklis „Mokyklinis miuziklas.“


Gruodžio 22 d. 9.00 val. gimnazijos bendruomenė dalyvavo advento rekolekcijose, kurios vyko mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius savo homilijoje kalbėjo: „Advento laikotarpyje esame kviečiami pasitikrinti, ar tikrai gyvename advento dvasia, ar išpildėme savo vidinius pasiryžimus? Kas pasikeitė mumyse? Ar skyrėme laiko atgailai?“ Pateikdamas gyvenimiškus pavyzdžius, klebonas kvietė moksleivius ir mokytojus siekti savo gyvenimo tikslų ir pasitikėti Dievu, linkėjo palaimingų ateinančių metų, atkaklaus darbo siekiant gerų rezultatų moksluose, vidinės darnos ir ragino tinkamai panaudoti kiekvienam žmogui Dievo duotą laiką.


Šv. Mišių metu giedojo gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės vadovaujamas moksleivių choras. Moksleiviai, jungdamiesi į liturgiją, skaitė skaitinius, savo prašymus ir maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje. Atnašų procesijos metu - moksleiviai aukojo bendruomenės dovanėles, skirtas Caritas organizacijos globojamiems, vargšų sriubos valgyklos lankytojams. Šiose Advento rekolekcijose bendroje maldoje jungėsi ir Kauno dailės gimnazijos moksleiviai, kuriuos atlydėjo gimnazijos dorinio ugdymo mokytojos.


Gruodžio 22 d. 14.00 val. „Saulės“ gimnazijos mokytojai buvo kviečiami ateiti į mokytojų kambarį ir pabendrauti „Dvasinėje valandoje prie arbatos puodelio“. Šią dvasinę valandą vedė Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jaukioje aplinkoje, prie adventinio vainiko, prie uždegtos Betliejaus ugnies žvakės, nutilę, mokytojai klausėsi tylaus klebono balso, kuris kalbėjo apie žmogaus gyvenimo vertę, Dievo santykį su žmogumi, Švento Rašto minčių galią ir poveikį kiekvieno, Dievo Žodį išgirdusio, žmogaus dvasiniame gyvenime.

Po mąstymų Klebonas pašventino jau anapilin išėjusio kryždirbio, Vincento Stončiaus, medinę Dievo motinos Marijos skulptūrą, kurią gimnazijos tikybos kabinetui padovanojo jo anūkė, gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Justina Naujokaitienė. Vėliau buvo laužiami kalėdaičiai, dalinamasi palinkėjimais ir vyko pokalbiai prie arbatos puodelio. Gyvenime ir džiaugsmas, ir skausmas eina kartu.

Mokytojai dėkojo monsinjorui už dvasinį bendruomenės palaikymą išgyvenant skaudžius išbandymus dėl sergančių kolegių, už dvasinį nuteikimą ruošiantis Kalėdų šventei. Visi šio laikotarpio išgyventi įvykiai, pasiruošimas, dvasinės valandos, labdaringi darbai, šv. Kūčių vakarienė ir šv. Kalėdų valandos liudija prasmingą gyvenimo vertę, santaiką ir nuoširdumą, šilumą ir dvasios ramybę.

Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021