Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose (2016-12-20)

Paskelbta: 2016-12-28

Pačiame metų pabaigos sūkuryje, nusprendėme stabtelėti ir iš šalies, tyloje įsiklausyti ką mums sako šis adventinis laikotarpis. Palendrių vienuolynas tai pati tinkamiausia, jau mūsų pamėgta vieta dvasiniam "pasipildymui".

Lydint dvasiniam vadovui mons. Vytautui Grigaravičiui rekolekcijas pripildė kasdienės šv. Mišios, adoracija, rožinio malda ir kt. Mons. Vytauto pamąstymai "Apie tylą" priminė, kad tik tyloje gali išgirsti ką Dievas kalba kiekvienam iš mūsų.


Susitikime su Palendrių vienuolyno vyresniuoju prioru Kazimieru išgirdome kažkam gal ir girdėtų, bet naujai suvoktų tiesų:  nesvarbu į kokį akligatvį pakliūsi, bet Dievas išves iš bet kokios situacijos;  kaltės jausmas niekada nėra iš Dievo;  kaip gyvename šiandien, tokia buvo praeitis;  kuo labiau mylime vienas kitą, tuo jautresni esame vienas kitam;  viso ko atramos taškas - nusižeminimas;  kitas žmogus yra tavo veidrodis. Ką tu matai kitame (gera ar bloga), tas yra tavyje;

Ačiū mons. Vytautui Grigaravičiui už rekolekcijų organizavimą, ačiū Palendrių vienuoliams, kurie skyrė daug laiko priimti mūsų išpažintis, dvasinius pokalbius, atsakė į susikaupusius klausimus.

Koordinatorė Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021