Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Santuokos sakramento atnaujinimas (2017-01-01)

Paskelbta: 2017-01-02

Sausio 1-ąją, 11 val. Sumos Šventosioms Mišioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras, Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas.

Klebonas pasveikino su naujaisiais 2017-aisiais metais, paskelbė Mišių intencijas: prašysime Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos globos, melsimės už taiką pasaulyje, už šeimas, patys už save bei vieni už kitus. Po to buvo sugiedotas himnas į Šventąją Dvasią.

Homilijoje klebonas trumpai papasakojo Švč. M. Marijos, Dievo gimdytojos šventės ištakas, kvietė atminti, kad ji ne tik Dievo Gimdytoja, bet ir visų mūsų Dievo Motina. „Štai kodėl šiais neramiais, kupinais įvairių skaudžių išgyvenimų, baimės dėl pernelyg greitai bėgančio laiko, nežinios dėl ateities, Bažnyčia kviečia naujuosius metus pradėti su Dievo ir mūsų dangiškąją Motina. Ji yra Dangaus Vartai, Kopėčios tarp dangaus ir žemės. Per ją į žemę atėjo Dievo Sūnus, trokšdamas išvaduoti mus iš visų žemės skausmų ir nuvesti į amžinąjį gyvenimą“ - kalbėjo monsinjoras. Jis taip pat palietė taikos ir ramybės klausimą šeimoje. (visą homiliją skaityti >>>)

Po homilijos pakvietė vyrą ir žmoną sustoti vienas prieš kitą centrinėje navoje Santuokos sakramento atnaujinimui. Džiugu buvo matyti ir jaunas poras, kurios kartu vedėsi arba ant rankų nešėsi vaikučius.

Po maldų ir priesaikos klebonas pakvietė vienas kitą pabučiuoti, kai kuriuos tai stipriai sujaudino. Visi džiugūs ir švytintys grįžo į savo vietas.


Šv. Mišios baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija, kurioje klebono paraginti dalyvavo visi susirinkusieji tikintieji. Taip iškilmingai ir dvasingai prasidėjo 2017-ieji metai. Belieka atsišaukti į klebono kvietimą melstis ir prašyti Dievo, kad pašlovintų taiką ne tik žemėje, bet asmeniškai kiekvienoje mūsų širdyje, šeimoje, nes vidinė žmogaus, kiekvienos šeimos taika su Dievu, bendrystė su Juo, paklusnumas Jo valiai yra būtina išorinės taikos prielaida. Taip pat kvietė įsižiūrėti į Dievo tarną arkivyskupą Teofilį Matulionį, kuris šiais metais bus paskelbtas palaimintuoju. Ne tik įsižiūrėti, bet sekti jo pavyzdžiu ištikimai tarnaujant Dievui ir Jo Bažnyčiai.

Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021