Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis naujos kadencijos pastoracinės tarybos posėdis (2017-01-04)

Paskelbta: 2017-01-04

Sausio 3 d., antradienį, po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos naujos kadencijos pastoracinės tarybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo išrinktieji pastoracinės tarybos nariai ir pakviestieji nariai, t.y. institucijų atstovai, referentė, kunigai.

Posėdyje parapijos klebonas mons Vytautas Grigaravičius pateikė finansinę ataskaitą už 2016 metus, vėliau aptarė iškilusius klausimus, veiklos planus ateičiai ir posėdžio pabaigoje, pasveikinę monsinjorą artėjančios vardo dienos proga, vaišinosi tortu, vyko šiltas bendravimas prie arbatos puodelio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021