Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jo gyvenimas dvelkė šventumu... (2017-01-11)

Paskelbta: 2017-01-16


Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį kalbėjome senjorų popietėje sausio 11-ąją. Ne rožėmis klotas buvo jo gyvenimo kelias. Teofilius Matulionis buvo žmogus, kuriame Dievo galybė, besireikšdama kančios tėkmėje, jį dievino, skaistino ir vedė į krikščioniškąją pilnatvę. Jo darbai Latvijoje, Petrapilyje, kalėjimai.

Visur jis buvo Ganytojas: “Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai „ – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio žodžiai.

Popietėje dalyvavęs vikaras kun. Julius Grigonis, kalbėdamas apie arkivyskupą, pabrėžė, kad visas jo gyvenimas dvelkė šventumu, tad karštai melskime Dievą, kad mums dovanotų Bažnyčios pripažintą šventąjį.

Sukalbėjome maldą Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo šventuoju išmelsti. Popietėje taip pat prisiminėme Sausio 13-osios įvykius, tylos minute pagerbėme jų atminimą.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021